Jamaicas snabbaste sprintrar har symmetriska knän
”Om man tittar på någon som springer ett 100-meterslopp kan man se att hans eller hennes knän kontinuerligt pendlar upp och ned, och driver sprintern framåt. Symmetri är väldigt effektivt”, säger Robert Trivers. (Shutterstock)


Vad är det som ger de bästa sprintrarna i världen – de som tävlar på 100, 200, 400 och 800 meter – deras snabbhet? Allt sitter i knäna.

Forskarna var intresserade av att ta reda på varför Jamaica, med en befolkning mindre än den i Los Angeles, har så många av världens bästa sprintrar. Tidigare forskning har visat att symmetrin hos barns knän vid åtta års ålder förutspår hur snabbt en person springer 14 år senare i livet.

De ställde sig frågan om det var något med de jamaicanska löparnas knän som delvis kunde förklara deras löpförmåga.

– Vi frågade oss sedan, ”Har graden av symmetri en positiv koppling till löpförmågan hos de allra bästa sprintrarna?” sade Robert Trivers, professor i antropologi och biolog på Rutgers University i New Jersey.

Forskningen visar att svaret på frågan är ja. Bland alla sprintrar är det de med de mest symmetriska knäna som har de bästa tiderna. Detta gällde speciellt för 100-meterslöparna.

– Det är lätt att förstå varför. Om man tittar på någon som springer ett 100-meterslopp kan man se att hans eller hennes knän kontinuerligt pendlar upp och ned, och driver sprintern framåt. Symmetri är väldigt effektivt, sade Trivers.

Inga vänstersvängar

I studien, som publicerades i tidskriften PLOS ONE, mätte forskarna knäna på 74 elitsprintrar från Jamaica och en kontrollgrupp bestående av 116 jamaicaner, som inte var sprintrar, i samma ålder, med samma kön och ungefär samma längd och vikt. De fann att sprintrarnas knän var mycket mer symmetriska än knäna på personerna i kontrollgruppen.

De 74 sprintrarna var samtliga medlemmar i MVP Track and Field Club, och inkluderade bland andra Shelly Ann Fraser-Pryce, som vunnit två olympiska guldmedaljer på 100 m, och Nesta Carter, mannen som sprungit det femte snabbaste 100-metersloppet som någonsin uppmätts.

De 30 sprintrarna som var specialiserade på 100-meterslöpning, där man inte svänger, hade de mest symmetriska knäna av alla. Trivers anser att detta beror på det faktum att sprintrar i de längre loppen måste göra vänstersvängar varje gång de springer, och att dessa svängar leder till eller gynnas av asymmetri över tiden, precis som obalanserade hjul kan leda till ojämnt hjulslitage på en bil.

– Vad vi vet är detta första gången någon har isolerat en variabel som förutspår sprinthastighet i framtiden liksom bland de bästa vuxna sprintrarna just nu”, säger Trivers.

Fördelar med symmetri

Forskarna har länge förstått att bilateral symmetri är kopplat till fördelar för de djur som har det, inklusive människor. Symmetriska individer tenderar att vara starkare, friskare, och att se bättre ut. Symmetri gör det också enklare att röra sig och sparar energi.ys.

Även om studien fastställer ett förhållande mellan symmetri mellan knäna och löphastighet hos elitsprintrar så fastställer den inte ett orsakssamband, enligt Trivers.

”Vi vet inte säkert huruvida sprintrarna är bra sprintrar för att deras knän är symmetriska, eller huruvida deras knän är symmetriska på grund av all den tid de lägger på träning.”

I framtiden planerar Trivers att studera skillnaderna mellan styrkan i sprintrarnas vänstra och högra knän, för att se huruvida symmetrin mellan dem förändras över tiden, och huruvida sprintrarnas löptider förändras över tiden.

Han är också intresserad av att isolera de specifika gener som skapar bra sprintrar. Man vet att människor med västafrikanskt genetiskt ursprung, inklusive många jamaicaner, har mer ”snabba” muskelfibrer, som producerar energi från kroppens socker snarare än syre, och är bra för kort, intensiv och explosiv aktivitet. .

Forskare från Wagner Collage, University of Gottingen i Tyskland, Northumbria University i England, och MVP Track and Field Club i Kingston, Jamaica, deltog i studien.

Källa: Rutgers. Publicerat med tillstånd från Futurity.org enligt Creative Commons License 3.0.