Jakten på varg får kraftig kritik
En varghona som väger 39.5 kilo dödades av jägare den 2 januari nära Kristinehamn. (Foto: Olivier Morin/AFP)


Minst tjugo vargar dödades under den första jakten på vargar på 45 år i Sverige. Jakten har nu EU-anmälts av Naturskyddsföreningen som anser att jakten är ”helt okontrollerad”.

Totalt är det tio procent av vargstammen i Sverige som får skjutas, enligt Naturvårdsverkets beslut, vilket innebär 27 vargar. Jaktperioden kommer att tillåtas fram till 15 februari om de kvarvarande sju inte har dödats innan dess.

När jakten blåstes av för dagen hade 22 vargar skjutits, nio i Värmland, nio i Dalarna, två i Örebro län, och en i Västra Götaland rapporterar SVT.

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk mot vargjakten och därför beslutat att anmäla svenska staten till EU-kommissionen för beslutet om licensjakt.

Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen, menar att kvoten till exempel i Dalarna kan vara redan överskriden och att jakten inte koordineras väl.

– Om alla påskjutna vargar har dödats är kvoten i Dalarna överskriden. Trots detta fortsatte jakten samtidigt i andra län, exempelvis i Värmland. Det är fullständigt barockt att länsstyrelserna inte är ålagda att koordinera jakten med varandra. Regeringens jakt på den akut hotade svenska vargstammen är med andra ord okontrollerad, säger Mikael Karlsson, i ett pressmeddelande den 2 januari.

– Den hetsjakt efter varg som nu pågår i skogarna runt om i landet gör mig sorgsen. Acceptansen för varg kommer givetvis inte att ha ökat i morgon, däremot hotet mot vargstammen. Jakten är en eftergift för en bullrig minoritet och den för tanken till allt annat än naturvård, säger Mikael Karlsson.

Även WWF och Svenska Rovdjursföreningen har protesterat kraftigt mot beslutet om vargjakt eftersom Sverige ännu inte har en livskraftig stam enligt EU:s riktlinjer för en gynnsam bevarandestatus av arten. Att det inte ska få finnas fler än 210 vargar i Sverige är ett politiskt beslut som inte har någon vetenskaplig förankring, skriver WWF.

– Hade man väntat i två år hade man kunnat lösa det här, men det här är en politisk fråga. Det utlovades i förra valet att vargjakt skulle införas. Tyvärr är det på vargarnas bekostnad, sade Arnbom till Rapport.