Italienska senaten antar resolution mot organstölder i Kina
Före detta statsrådet David Kilgour och människorättsadvokaten David Matas deltar i en presskonferens i Ottawa den 6 juli, 2006, i samband med publiceringen av deras rapport om organskörd från levande Falun Gongutövare. (Foto: Chun Zhu/The Epoch Times)


”När ett människovärde så uppenbart förnekas i Kina blir vi alla drabbade. Så jag hoppas att lagstiftare och folk i andra länder gör det som är rätt, utan fruktan”, sade den tidigare kanadensiske parlamentsledamoten David Kilgour i en utfrågning i det israeliska parlamentet nyligen. Kilgour går i spetsen för en internationell kampanj mot påtvingade organstölder från samvetsfångar i Kina.

Den 5 mars beslutade medlemmar i den italienska senatens Human Right-kommission ”att göra det som är rätt”. Senaten antog enhälligt en resolution som uppmanar den italienska regeringen att be den kinesiska regeringen att omedelbart frige alla samvetsfångar i Kina, däribland utövare av Falun Gong, som varit svårt förföljda i nästan 15 år.

Utan rädsla gick de emot den asiatiska jätten, den andra världsmakten, som så gott som aldrig ses som landet där de mest fruktansvärda brott och kränkningar mot folket begås.

I rent vinstsyfte
tas tiotusentals organ från Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar medan de fortfarande är vid liv. Allt sker under noggrann övervakning av partitjänstemän och militärsjukhus. Fångvaktarna har direkt tillgång till fångarna som används som organkällor. Det är toppen på ett isberg, bara konturerna av ett folkmord som fortfarande pågår i tvångsarbetsläger, fängelser och militärsjukhus i Kina.

Handeln med mänskliga organ bedrivs som ett affärsföretag där organen är en ren inkomstkälla, berättade den internationella människorättsadvokaten David Matas vid en utfrågning i Roms senat i december. Grymheten i berättelsen väckte stor bestörtning i salen.

År 2006 skrev Matas och Kilgour rapporten ”Bloody Harvest”. Då drog man slutsatsen att 41 500 Falun Gong-utövare hade dödats för sina organ mellan år 2000 och 2005. Tack vare Falun Dafas fem lugna övningar har utövarna av metoden förbättrat sin hälsa och är därmed perfekta att ta organ ifrån.

Världens folk blev medvetna om den här grymheten genom en internationell kampanj. Den 15 december hade 1,5 miljon namnunderskrifter samlats in och skickats till FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter. Innan dess annonserade militärsjukhus öppet om transplantationshandeln. 

Enligt dessa beräkningar skulle lever, njurar, hjärta, lungor, hornhinnor från varje Falun Gong-utövare, eller vem som helst av fångarna, vara åtminstone värda en halv miljon dollar om de säljs styckvis på den internationella organmarknaden.

Den resolution som antogs av Europaparlamentet den 12 december 2013 anger tonen i resolutionen i den italienska senaten. Enligt det dokumentet genomförs över tiotusen organtransplantationer varje år och 165 transplantationscenter har annonserat att de kan finna matchande organ på två till fyra veckor. Ändå har Kina för närvarande inget organiserat offentligt system för organdonation och distribution. Man rättar sig inte efter Världshälsoorganisationens krav på öppenhet och spårbarhet.

Den otroliga snabbheten att få fram passande organ har föranlett undersökningar om ifall det finns en enorm hemlig organbank med tillgängliga passande organ.

Kina har motsatt sig en oberoende kontroll och vägrar uppge vissa uppgifter. 

Resolutionen talar om att den italienska regeringen på diplomatisk väg ska försöka få fram fakta och information om organtransplantationer i Kina. Vidare i texten står det att utbildningsprogram i transplantationsteknik för kinesiska läkare på italienska sjukhus ska omprövas. Så även forskningsprojekt i samarbete med Kina inom transplantationsteknik. Dessutom skärpta straff för dem som är inblandade i handel med organ.

I många länder har parlamenten redan under senare år infört lagstiftning för att stoppa internationell organhandel.

När kränkningar mot proceduren för internationella organdonationer sker ligger det alltid en mer eller mindre organiserad kriminell organisation bakom. Men i Kina sker det systematiskt med regeringens hjälp.

Bland mycket annat sade Matas till den italienska senaten: Förföljelsen av Falun Gong och stölder av människors organ för transplantation angår hela mänskligheten. Det är brott mot mänskligheten och på så sätt ett brott mot italienare också.

Orginalartikel på italienska