Italiensk läkare smittad med Ebola i Sierra Leone
Vårdpersonal iklädd skyddsdräkt på organisationen Emergencys center för behandling av Ebola i Lakka, Sierra Leone. (Foto: med tillstånd av Emergency.it)


En italiensk läkare från den italienska humanitära föreningen Emergency har befunnits vara smittad av ebolaviruset i Sierra Leone. Han är den första italienska medborgaren som har smittats. Efter sin återkomst till Italien, kommer patienten att transporteras till det nationella institutet för infektionssjukdomar "Lazzaro Spallanzani" i Rom.

Hälsoministern Beatrice Lorenzin har hållit möte med statsminister Mattero Renzi för att planera omedelbara arrangemang för transporten av patienten (en mycket skyddad överföring) till Italien.

Humanitära Föreningen Emergency sade att "all personal som är anställd vid Centrum för behandling av Ebola i Sierra Leone arbetar enligt och är utbildade efter särskilda säkerhetsprotokoll för att förhindra infektion och spridning av viruset. Men i en allvarlig epidemi som denna, kan inga hälsoingripanden anses vara helt riskfria. "

Lugnande besked åt familjen

Hälsominister Beatrice Lorenzin, sade i ett pressmeddelande att "jag skulle vilja ge lugnade besked till läkarens familj att han mår bra. Han hade ingen feber eller andra symtom under natten. I morse [november 23] åt han frukost, och fortsätter att dricka självständigt. Jag håller närhet till honom och hans familj, och försäkrar att den italienska regeringen står på hans sida. "

Den italienska läkaren arbetade i centrat för Emergency i staden Lakka, i Sierra Leone. Centret öppnades 18 september i år, för att ge stöd till personer med Ebola.

Emergency förklarar att epidemin fortsätter att expandera i Sierra Leone, med cirka 100 nya fall per dag. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO), det finns över  5000 personer med Ebola i landet, men mörkertalet kan vara mycket högre.

Av respekt för läkaren och hans familjs integritet, kan den humanitära organisationen inte ge ut någon mer information om honom för tillfället.

Originalartikel på