Italien är föregångsland i kampen mot illegal organhandel
Den internationella människorättsadvokaten David Matas talar under en presskonferens i Hongkong den 17 juli 2006 om olaglig skörd av mänskliga organ i Kina. (Foto: Woody Wu/AFP/Getty Images)


Världen agerar snabbt för att stoppa den internationella olagliga handeln med organ. Italien är ett av föregångsländerna.  

Bara för tre dagar sedan, den 9 juli, antog Europarådet den första konventionen mot handel med mänskliga organ och uppmuntrar till ”nära internationellt samarbete mellan rådets medlemsstater och icke-medlemsländer”.

Den 11 juli hölls i det italienska parlamentet det första symposiet om etik inom organtransplantation, där läkare, jurister och institutioner samlades med ett gemensamt mål: att främja etiska normer och lagstiftningsåtgärder för att få bukt med en illegal företeelse som involverar hela planeten.

Den relaterade europeiska konventionen kommer att träda i kraft tre månader efter det att minst fem länder – varav tre måste vara europeiska – kommer att skriva under den.

Texten framhäver de principer som stöds av Världshälsoorganisationen (WHO), men den visar också för första gången en tydlig önskan att föra samman länder runt om i världen för att bekämpa transplantationsturism och presenterar en ”mekanism för särskild uppföljning” så de åtgärder som vidtas kommer att ha en effektiv och praktisk tillämpning.

I Italien ska det röstas om ett lagförslag, som stöds av senator Maurizio Romani, i slutet av juli, sade senatorn som deltog i symposiet. Propositionen kommer att i strafflagen ta upp organhandel för transplantation och ett straff från 8-20 år för ”den som organiserar eller publicerar information om resor för att köpa och sälja organ”.

Syftet med propositionen framgår tydligt och kan läsas i WHO:s information: en femtedel av de årliga 70 000 transplantationerna i världen sker genom köp och försäljning av organ. Syftet med lagförslaget är sålunda att jämställa vad senatorn kallar för en ”form av neo-kannibalism” med barnhandel och slavhandel. Den föreskrivna metoden att motverka är att starta avlyssning, därav vikten av att ha sex års straff i Italien vilket är det lägsta för att starta telefonavlyssning.

Kina, världsledande inom illegal organhandel

”Världens situation visar ett desperat sökande efter organ”, säger Harold King, en talesman för europeiska Läkare mot organstölder (DAFOH), en icke-statlig organisation som arbetar med medicinsk etik. DAFOH leder denna internationella kampanj mot avlägsnande av organ med tvång från samvetsfångar i Kina och det sponsrade symposiet i Rom.


Talarna på det första nationella symposiet om etik inom medicinsk transplantation, i det italienska representanthuset, den 11 juli 2014 (Foto: Andrea Lorini/Epoch Times)

Talarna på det första nationella symposiet om etik inom medicinsk transplantation, i det italienska representanthuset, den 11 juli 2014 (Foto: Andrea Lorini/Epoch Times)

Organhandeln är ett globalt fenomen som fokuserar främst på Filippinerna, Pakistan, Indien och Kina, men bara i Kina är organkällan fångar som dödas – resten av världens källor är levande samtyckande donatorer.

Kina spelar en tyst roll som huvudperson i internationella transplantationer: ”Kina delar inte med sig av någon information eftersom allt som rör transplantationer är en statshemlighet”, säger King.

Oberoende forskning ledde det internationella samfundet till en större medvetenhet om vad som hänt, och fortfarande händer, bakom den kinesiska regimens tystnad.

I rapporten Bloody Harvest, utgiven 2007, av internationella människorättsadvokaten David Matas och förre kanadensiske statssekreteraren David Kilgour, sammanfattades det – genom mer än 50 punkter av indicier – att mellan 2000 och 2005 inträffade i Kina fler än 41500 transplantationer där källan inte var känd.

”Det är inte upp till mig att förklara var dessa organ kommer ifrån – det är upp till Kina”, sade Matas, talare vid symposiet i Rom.

Uppgifter från hälsoministeriet i Kina indikerar en kraftig ökning av antalet transplantationer just mellan åren 2000 och 2005.

Enligt Matas kan allt förklaras med början av förföljelsen av Falun Gong i Kina, den 20 juli 1999. Falun Gong är en urgammal andlig disciplin som lär ut principerna sanning, godhet och tålamod.

Falun Gong-utövare har verkligen varit en källa bakom dessa ”nya organ”, som fram till för några år sedan – innan Matas-Kilgours rapport publicerades – framhävdes som excellenta ”produkter” på vissa kinesiska sjukhusens hemsidor. Först och främst är sjukhusen militära byggnader: i Kina är det militären som ”skaffar fram organen, inte sjukvården”, säger King.

Organ hanteras av militären och kan beställas med väntetider på två veckor – i motsatts till Italien där den genomsnittliga väntetiden för ett organ är från två till tre år.


Det första nationella symposiet om etik inom medicinsk transplantation i det italienska representanthuset, den 11 juli 2014 (Foto: Andrea Lorini/Epoch Times)

Det första nationella symposiet om etik inom medicinsk transplantation i det italienska representanthuset, den 11 juli 2014 (Foto: Andrea Lorini/Epoch Times)

Motsägelser

Kina har visat en motsägelsefull inställning till sina transplantationssystem. Till exempel i november 2013, då den kinesiska regimen undertecknade Hangzhou-resolutionen tillsammans med Transplantation Society och tillkännagav att det var slut på organstölder från dödsdömda fångar, en praxis som bryter mot de etiska principer som godkänts av det internationella medicinska samfundet.

Konventionen som nyligen antogs av Europarådet uppmanar regeringarna att betrakta avlägsnande av mänskliga organ från levande eller avlidna donatorer som ett brott när det ”utförs utan fritt, särskilt och informerat samtycke från givaren”. I Kina är avrättade fångars samtycke det samma som tvång.

Några månader senare, den 7 mars, motsade kinesiska tjänstemän Hangzhou-resolutionen och angav att de inte skulle upphöra med avlägsnande av organ från dödsdömda fångar, utan skulle helt enkelt betrakta dem som samtyckande donatorer.

Antonio Stango, en italiensk expert på mänskliga rättigheter och som publicerat boken “State Organ: Transplant Abuse in China” uttryckte en känsla som är mer och mer populär bland diplomater och representanter i väst: ”Vi kan inte känna oss säkra när vi interagerar med ett land som hela tiden bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi kan inte lita på Kina som en partner”.

Översatt från engelska

Ursprungsartikel på italienska