Israels nya regering säger att fred är möjlig
Benjamin Netanyahu sade sig vara villig att hålla fredssamtal med palestinierna när han presenterade sin regering - mitt i den internationella oron att den nya regeringen skulle begrava förhandlingarna. (Foto: David Silverman/AFP/Getty Images)


Benjamin Netanyahu och Israels nya regering gav sitt regeringslöfte den 31 mars. Efter långa och svåra förhandlingar inför koalitionsbildningen, kommer regeringen att bestå av trettio ministrar, fem olika partier och sju viceministrar, vilket blir den största  regeringen någonsin i Israels historia.

Den nye premiärministern tog upp två stora svårigheter som regeringen har framför sig; den ekonomiska krisen och säkerheten. Han tillade att fred med palestinierna är möjlig att uppnå.

Netanyahu blev Israels premiärminister för andra gången på tio år. Avigdor Liberman från det israeliska nationalistpartiet (Beyteinu) valdes till utrikesminister. Ehud Barak, arbetarpartiets ledare, kommer att fortsätta ha sin befattning som säkerhetsminister.

Premiärminister Netanyahu tog i sitt tal upp de säkerhetsutmaningar som Israel måste anta.

– Den största faran för mänskligheten är att en radikal regim är beväpnad med kärnvapen, eller att kärnvapen beväpnas med en radikal regim. Israel kommer att sträva efter att uppnå fred med hela den arabiska och muslimska världen. Den här ambitionen grundas i ett gemensamt intresse hos både Israel och Arabländerna, som kan ställas inför en stegrad fanatism, vilken hotar oss alla, sade premiärministern.

När det gäller fredsprocessen med palestinierna, sade Netanyahu:

– Vi vill inte kontrollera palestinierna. De kommer att ha all auktoritet att regera över sig själva, förutom de som hotar Israels säkerhet.

Netanyahus tal avbröts flera gånger av medlemmarna i Knesset som uttryckte sitt missnöje med den nya regeringen.

Fem av arbetarpartiets medlemmar röstade inte för regeringen och visade därmed sitt missnöje med att arbetarpartiet förenar sig med en högerinriktad regering ledd av Netanyahu.

Med trettio ministrar och sju viceministrar kommer detta att vara den största och kostsammaste regeringen någonsin i Israel. Eftersom Netanyahu ville bilda en stor och stabil koalition, var han tvungen att tillmötesgå de olika partiernas krav.

Några av de nya ministrarna håller med om att detta är ett stort problem, men lägger skulden på valsystemet och regeringsformen som tvingar dem in i en sådan här situation. Några sade att även om den här regeringen blir kostsam så kommer den ändå inte att bli lika kostsam som det vore att hålla ett nytt val.

Den förra utrikesministern och den nya oppositionsledaren Tsipi Livni har kraftigt kritiserat den nuvarande situationen och personligen kritiserat Netanyahu, likaså koalitionsöverenskommelserna, vilka hon beskrev inte hade ”något att göra med landets intresse”.

Hon sade också att Netanyahu hade förrått sina egna ekonomiska erfarenheter genom att skriva under dessa överenskommelser. Livni kritiserade också arbetarpartiet för att ha gått med i regeringen.

– Skyll inte på systemet, det är vi själva som bestämmer över saker och ting, sade hon.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14590/