Israel står inför stora politiska utmaningar
Israels uttrikesminister Tzipi Livni under utrikesministeriets konferens i Jerusalem, 5 oktober 2008. (Uriel Sinai/Getty Images)


Om centerpartiet Kadimas nya ledare Tzipi Livni blir Israels nästa premiärminister står hon inför stora utmaningar. Först och främst ska hon tillsätta en styrande koalition. Livni gör redan nu klart att hon kommer att värna om sina principer och inte duka under för de andra partiernas påtryckningar.

Israels närmaste framtid innefattar många utmaningar. Ingen vet ännu hur den globala ekonomiska krisen kommer att påverka landet, och fredssamtalen med Syrien och Palestina är vid en kritisk punkt. Om samtalen inte utvecklas vidare är en tillbakagång att vänta. Även hotet från Iran är något en blivande premiärminister måste ta med i beräkningen.

Alla dessa faktorer har belysts i förhandlingarna inför bildandet av den nya koalitionen.

I sitt tal vid utrikesministeriets konferens om riktlinjer och strategier den 5 oktober i Jerusalem, uttryckte Livni en önskan om att bilda en ansvarsfull regering, en regering som når bortom partiernas omedelbara politiska behov, i formandet av den nya koalitionen.

Hon menade att en ansvarsfull ekonomisk politik inte får bli till en politisk situation eller process i koalitionen. Nu återstår det att se hur Livni lyckas hålla sig till sina principer och huruvida hon kommer att lyckas i att bilda en koalition med de principerna.

 

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/ztipi-livni-likud-kadima-israel-coalition-5292.html