Israel - en pionjär i jordbruksförnyelse
Snö täcker en olivlund i norra delen av staden Nablus på Västbanken den 14 december 2013. (Foto: Jafar Ashtiyeh/ AFP)


Israels två stora specialiteter – tekniska uppfinningar och avancerade jordbruksmetoder – kombineras nu för att skapa en ny värld av högteknologiskt jordbruk.

I Israel såväl som i andra länder sker växtodling i allt högre grad inte längre på öppna fält och man använder inte heller regnvattnet som den viktigaste källan för bevattning.

Nuförtiden har tomaterna och paprikorna sällan jord utan de bevattnas och gödslas genom droppbevattningsrör i datoriserade växthus.

En av de många jordbruksuppfinningar som presenterades i december på Agrivest-konferens i Tel Aviv, Israel, var ett bekämpningsmedel som fungerar som ett komplement till dubbla skördar. Investerare från hela världen som söker efter lönsamma möjligheter till nyetableringar inom jordbruk besökte Agrivest-konferensen i Tel Aviv, Israel, i december för att uppleva Israels uppfinningar.

Israeliska nyetableringar inom jordbruk tacklar framgångsrikt problem som branschen står inför. Men en bra idé, även om den visar sig vara livskraftig, garanterar inte alltid succé.

Både finansiering och långsiktig ekonomisk hållbarhet är stora hinder för entreprenörer och nyetableringar. Frågan är om Israels högteknologiska jordbruk kommer att bli lika framgångsrikt som dess industrier med IT och medicinsk utrustning.

Trendlines Agtech-Mofet är ett riskkapitalbolag som investerar i löftesrika medicinska och jordbrukstekniska uppfinningar. Trendlines vd, Nitza Kardish, förklarade att på grund av de svåra odlingsförhållanden har Israel 100 års erfarenhet av att hantera jordbruksproblem med värme, salthalt och torka som idag upplevs globalt.

– Världens befolkning ökar och resurserna är på tillbakagång. Konventionella jordbruk kommer inte kunna erbjuda mat för de 9 miljarder människor som förväntas leva samtidigt under de närmaste decennierna. Israel har den kunskapen, både för jordbruket och inom högteknologin, som bidrar till förbättrade levnadsvillkor, sade hon.

Enligt Kardish beror framgången för Israels högteknologiska industri på det starka engagemang av regeringens tekniska program med inkubatorer. Regeringen tar största delen av risken genom att finansiera innovativa tekniska idéer som kan vara för riskabla för privata investerare. Efter inkubationstiden bör satsningarna kunna drivas med vinst på egen hand.

Det tekniska inkubatorprogrammet inrättades 1991 av regeringens näringsdepartements chefsforskare under en våg av invandring från det forna Sovjetunionen. Många av dessa ryska invandrare var mycket skickliga men förblev arbetslösa. Programmet gav nya emigrantforskare möjlighet att fortsätta arbeta inom sina utvalda forskningsområden. Eftersom antalet ryska migranter sjönk och programmets ursprungliga mål uppnåddes öppnades det även upp för dem som inte var invandrare.

Under de senaste åren har programmet expanderat utanför områdena medicin och IT och har varit ansvarigt för att etablera 70-80 högteknologiska nystartade jordbruk per år.

Konventionella kemiska bekämpningsmedel har sedan en tid blivit allt mer ineffektiva när de använts på grönsaksodlingar. Som ett resultat av detta har Israels export av kryddor angripits av olika skadedjur som utvecklat resistens mot de kemiska bekämpningsmedlen.

Kemiingenjören Yaniv Kitron, EdenShields grundare och vd, förklarade hur hans företag funnit en naturlig lösning.

Forskare har funnit att skadedjur inte angriper vissa växter i den judeiska öknen. EdenShield använder extrakt från sådana plantor för att dölja lukten av växter som skadedjur är intresserade av. Produkten sprayas på växthusnät vilket ändrar lukten och gör grödan ”osynlig” för skadedjur. Eftersom det inte sprutas direkt på grödor har den ingen effekt på själva växterna.

Vattenbristen som upplevs i många länder runt om i världen är en utmaning för fröföretagen. De har i allt högre grad blivit ombedda att producera frön med högre vatteneffektivitet.

När man odlar växter tar processen att välja växter med önskvärda egenskaper mycket tid och resurser.

Professor Menachem Moshelion vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och ingenjör Roni Wallach har skapat en intelligent programvara som kan analysera frön och snabbt leverera resultat i stora mängder.  Att välja frön kan nu ta några veckor medan det tidigare brukade ta några månader.

Kardish talade också om att ett ”stordata”-projekt föreslås till ministerierna för ekonomi, finans och jordbruk.

Mängden jordbruksdata, som samlas in av privata lantbrukare, forskningsinstitut, meteorologer och statliga institutioner, är enorm. Kardish sade att sammanställningen av all denna information skulle skapa en ovärderlig resurs för att ge information om framtida utveckling.

Översatt från engelska