Island ansöker om EU-medlemskap
Islands utrikesminister Össur Skarphéðinsson skakar hand med sin svenske kollega Carl Bildt efter att ha överlämnat Islands ansökan om EU-medlemsskap. (Foto: Fredrik Persson/Scanpix/AFP)


Det lilla öriket Islands ekonomi kollapsade som effekt av finanskrisen. Det isländska parlamentet röstade i mitten på juli igenom att landet skulle ansöka om EU-medlemskap, vilket nu gjorts.

Ett av världens minsta monetära områden är Island och när den finansiella krisen slog till mot öriket, fick invånarna som ett resultat se sin isländska krona reducerad med två tredjedelar av sitt värde mot euron. Island är importberoende och därför svider detta i plånboken och många islänningar ansåg därför att en anslutning till euron kunde öka stabiliteten.

De som kämpat emot ett medlemskap i den Europeiska unionens hårdast var förmodligen fiskesektorn, vars medlemmar är rädda för att EU kommer att vilja ta över kontrollen över fiskets fångstkvoter. Men när finanskrisen toppades med att banker förstatligades och försök att låsa växelkursen misslyckades, stärktes ja-sidan.

Den 16 juli klubbade det isländska parlamentet, Alltinget, igenom den historiska omröstningen, om att landet ska ansöka om medlemskap i den Europeiska unionen. Knappt en vecka därefter, 23 juli, kom Islands utrikesminister Össur Skarphéðinsson till den svenska huvudstaden Stockholm, för att formellt överlämna Islands ansökan om medlemskap i EU.

Det blev den svenske utrikesministern Carl Bildt som tog emot, för det svenska EU-ordförandeskapets räkning, vid en ceremoni i utrikesdepartementens vackra lokaler i Arvfurstens palats.

Eftersom Island är medlem av EU:s inre marknad och deltar i Schengen-samarbetet, kan deras ansökan komma att behandlas fortare än till exempel Albaniens som inte har dessa samarbetsavtal, det skriver Carl Bildt på sin nätsida.

Össur Skarphéðinsson uppgav till pressen att ansökan kan ta tre år att behandla men att det finns två knäckfrågor som måste lösas:

– Många tror att förhandlingarna kommer att gå fort. Jag är inte så säker. Jag tror att det kan visa sig bli svårt att nå en acceptabel lösning om fisket och jordbruket, sade Skarphéðinsson till tidningen DN.

Fakta

Island ligger i norra Atlanten, precis söder om norra polcirkeln, trots det har de mildare klimat än norra Sverige.
Det isländska parlamentet uppstod ur det ting som hölls i Tingvalla år 930 och det anses vara världens äldsta ännu aktiva demokrati.
Ön har cirka 320 000 invånare och är på 103 125 km², vilket gör Island till det glesast befolkade landet i Europa.
Över 11 procent av landet är täckt av glaciärer, bland annat av Vatnajökul som är Europas allra största.