Isbjörnarna väntar längre på att isen ska lägga sig
En isbjörnshona med spårningshalsband och hennes två ungar väntar på att havsisen ska lägga sig. (Copyright Andrew Derocher, University of Alberta)


Isbjörnar i västra Hudson Bay har stora problem när havsisen inte ligger tillräckligt länge på grund av klimatförändringarna, visar en ny studie.

”Klimatorsakade förändringar som gör att havsisen smälter tidigare och lägger sig senare, påverkar isbjörnarnas allmänna hälsa”, säger huvudförfattaren av studien, Seth Cherry, från University of Alberta i ett pressmeddelande.

”I slutänden är det de fetaste som överlever”.

I västra Hudson Bay, smälter hela havsisen under sommaren, vilket innebär att isbjörnarna måste leva på land. Under den tiden kan de inte jaga och äta säl eftersom de behöver isen för att kunna jaga.

Säl är isbjörnens huvudsakliga föda och när de tvingats stanna länge på land måste de ta av sitt lagrade kroppsfett för att överleva.

Forskarna spårade 109 isbjörnshonor under två perioder, från 1991 till 1997 och 2004 till 2009. Det går inte att sätta spårningshalsband på isbjörnshannar eftersom de har kraftigare halsar än huvuden, så halsbanden sitter inte kvar.

Detta gav dem information om isbjörnarnas rörelsemönster under mer än tio år.

Data från spårningshalsbanden visar att isbjörnarna under de senaste åren gått upp på land tidigare på sommaren och stannat längre in på hösten, sade Cherry.

”Det här är precis den typ av förändringar som man kan förvänta sig som resultat av ett varmare klimat. Det förklarar också varför isbjörnarnas kondition har försämrats och att det föds färre ungar, vilket man har sett i andra undersökningar.

Sedan 1990-talet har isbjörnspopulationen i Hudson Bay minskat och deras hälsa har försämrats. Cherry hoppas att studien kommer att hjälpa andra forskare som forskar i hur förändringar i havsisen påverkar björnarnas flyttmönster.

Rapporten publicerades i Journal of Animal Ecology den 20 mars.

Översatt från engelska.