Isabella Lövin – Årets Miljöjournalist 2007
Isabella Lövin, till höger, uppvaktas av Cecilia Bertilsson från Miljöjournalisternas förening. (Foto: David Dahmén)


Priserna haglar över Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken”. Boken har fått Stora Journalistpriset, Måltidsakademins pris för bästa måltidslitteratur och nu har Isabella Lövin utsetts till Årets Miljöjournalist 2007.

I fredags kväll tog hon under stort jubel emot priset på Miljöjournalisternas förenings julfest som hölls på München-Bryggeriet i Stockholm.

Juryns motivering lyder: ”Isabella Lövin har lyckats ta fiskefrågan från politikens periferi till miljödebattens stormöga. Med grundlig research, personligt engagemang och dramatiska detaljer ruskar hon om makten, å den uråldriga ålen och den tysta torskens vägnar.”

– Jag känner mig mycket stolt, särskilt som jag nyss har blivit medlem i Miljöjournalisternas förening, säger Isabella Lövin.

När Sverige fick stopp för torskfisket 2002 insåg Isabella Lövin fiskets stora påverkan på havens miljö. Sedan dess har hon grävt i frågan. Hon började granska EU:s och Sveriges fiskepolitik, men upptäckte snart att hon inte kunde stanna där. Vad händer till exempel med de fiskare på Kap Verde-öarna vars fångster går till EU-fiskare som åker söderut när de europeiska vattnen är utfiskade?

Genom statistik, forskningsrapporter och politiska dokument tar hon fisket från en angelägenhet bara för yrkesfiskarna till stora frågor som angår oss alla: Vem äger havet? Kan vi fortfarande rädda havet undan en miljökatastrof?

Det största hotet mot fisken är inte längre miljögifter utan utfiskningen, trålfisket och de enormt stora fartyg som tömmer havet på fiske, olagligt eller helt lagligt.

– Absolut ingen normal miljöhänsyn gäller i haven. Vi påverkar hela ekosystem och dödar tiotusentals vilda djur, ofta helt i onödan eftersom de dumpas. För mig är det miljöskandal.

Även om problemet med utfiskningen emellanåt dyker upp i media, har ingen tidigare fått sådant genomslag som Isabella Lövins ”Tyst hav” och under hösten har hon varit en efterfrågad talare runt om i landet.

– Böcker har makt. Jag är övertygad om att min bok kommer att påverka politiken. Jordbruksminister Eskil Erlandsson har läst den och instämmer i problembilden och vill nu påverka EU-politiken.

Priset är på 25 000 kronor och delas ut av Miljöjournalisternas förening och Edbergstiftelsen. Isabella Lövin blir den första pristagare som är medlem i Miljöjournalisternas förening.

Källor: www.miljojournalisterna.se, www.ordfront.se