Irlands Falun Dafa-förening vill få besökande kinesisk tjänsteman gripen
Li Changchun, medlem av det kinesiska kommunistpartiets politbyrå har anklagats för folkmord i en stämningsansökan som lämnats in i Irland. (Foto: Feng Li / Getty Images)


Falun Dafa-föreningen på Irland lämnade på söndagskvällen in en brottmålsanmälan mot Li Changchun, en högt uppsatt kinesisk tjänsteman som är i Irland för ett tvådagars officiellt besök.

Li anklagas för att ha legat bakom tortyr och folkmord under den elva år långa förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Talesman för den irländska Falun Dafa-föreningen, Ming Zhao, sade:
– Vår anmälan, som inlämnats till Gardai (polisen), är baserad på Irlands straffrätt (FN:s konvention mot tortyr), Lag nr 2000 och Irlands Lag om folkmord, nr 28/1973.

En av målsägarna, Dai Zhizhen, flög till Irland på söndagskvällen från USA för delta under måndagen och begära omedelbar arrestering och häktning av Li Changchun. Hennes make blev förföljd till döds 2001 i provinsen Guangdong, Kina, när Li var chef för det kinesiska kommunistpartiet i den provinsen.

Li Changchun blev 2002 befordrad till medlem i politbyråns ständiga utskott, en styrande enhet inom det kinesiska kommunistpartiet. Hans nuvarande roll i den kinesiska regimen är att leda dess ”propagandamaskineri”, enligt ett pressmeddelande från den irländska Falun Dafa-föreningen.

– Hela propagandamaskineriet, som styrs av Li Changchun, har spelat en central roll i förföljelsen av Falun Gong i Kina, bland annat har man hetsat till hat mot Falun Gong, och mobiliserat hela landets befolkning mot Falun Gong, och mörklagt olagliga gripanden, tortyr och mord etc., sade Zhao.

På grund av den kinesiska regimens stränga kontroll över media i Kina, och över kinesiska medier i hela världen, kan Li Changchun diktera vad som skrivs eller inte skrivs i media. Därmed har han ett starkt inflytande över synsätt och åsikter hos det kinesiska folket.

I en rapport publicerad av Amnesty International kallad Förföljelse mot Falun Gong och andra så kallade ”heretiska organisationer”, fastslog de att medierna har spelat en viktig roll i förföljelsen av Falun Gong. Rapporten uppger: ”Regeringen förbjöd Falun Gong den 22 juli 1999 och inledde en massiv propagandakampanj för att fördöma metoden och motiven hos dess ledare, framför allt Li Hongzhi. Sedan dess har regeringens anklagelser mot gruppen vid upprepade tillfällen offentliggjorts av de statliga medierna och regeringstjänstemän.”

Från början av förföljelsen fram till idag har 3413 dödsfall på grund av förföljelse registrerats på clearwisdom.net, en webbplats som drivs av Falun Gong-utövare. Detta anses vara bara toppen av ett isberg.

Falun Gong är en andlig utövning som offentliggjordes 1992. I metoden ingår meditation och dess undervisning är baserad på sanning, godhet och tolerans.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43278/