Irland utsätts för kinesiska kommunistmetoder
Ming Zhao och medutövare av Falun Dafa vid en stillsam protest för att uppmärksamma det kinesiska kommunistpartiets agerande i Kina och nu även i Irland. Vid den kinesiska ambassaden på Ailesbury Road, Dublin, Irland.


Den världsomfattande eskaleringen av det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong har även visat sig i Irland. Under de senaste två veckorna har Falun Gong-utövare bosatta i Irland utsatts för dödshot och fysiska påhopp.

Jag talade med den irländske medborgaren Ming Zhao vars tro på sanning, godhet, tålamod (Falun Gongs principer) en gång fick honom arresterad och satt i tvångsarbetsläger i Kina under 22 månader.

Zhao återvände till Irland 2002 efter en stor räddningskampanj av den irländska regeringen. Föga anade han att han återigen skulle förföljas för sin tro, denna gång på grund av KKP:s inflytande över utländska nätverk och dold taktik.

Zhao säger:

– Vi Falun Gong-utövare i Irland kommer hit till den kinesiska ambassaden för att protestera mot våldet som mobiliseras av den kinesiska kommunistregimen i de utländska sammanslutningarna inklusive de invandrade kineserna i Irland.

När han delade ut information om förföljelsen av Falun Gong på Parnell Street i Dublin så sent som förra veckan, kom en kinesisk man fram till honom skrikandes dödshot. Andra Falun Gong-utövare i Irland har haft liknande upplevelser, allt från verbala till fysiska kränkningar. De upplevde angriparna extremt hotfulla, våldsamma och irrationella.

Zhao berättar om en man som hotade speciellt aggressivt. Han frågade denne: ”Om du har så rätt, varför inte framföra dina åsikter rationellt.” Detta verkade lugna mannen som strax därpå gick.

Zhao nämner också att medan de var vid ambassaden blev de fotograferade av två män i en bil, även polisen såg det.

Att denna typ av händelser ökar i antal oroar Zhao. Det har inte hänt Falun Gong-utövare i Irland tidigare.

Sharon Bellewes, reporter för Epoch Times Irland, var nyligen i Flushing, New York. Hon sade att hon var chockad över det hon upplevde där. Hon såg med egna ögon hur en Epoch Times-fotograf blev spottad i ansiktet och utskälld av en av de hundratals hotfulla KKP-anhängarna. Hon kan inte förstå mobbens våldsamma reaktion på den fredliga protesten. Att Falun Gong-utövarna inte reagerade verkade göra dem ännu argare.

Hon fortsätter med att säga att hon aldrig tidigare upplevt något liknande. Det får henne att tänka på medborgarrättsrörelsen i USA och problemen i Nordirland. Men hon kan ändå inte begripa hur detta kan ske, speciellt inte i New York som välkomnar alla slags människor.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-18/72074.html