Iran stoppar oljeexporten till Storbritannien och Frankrike
Arkiv foto från maj 2004 visar Lavans oljeraffinaderi. Iran meddelade på söndagen att de ska sluta exportera olja till Frankrike och Storbritannien, fyra månader innan EU:s embargo mot iransk olja träder i kraft. (Foto: Behrouz Mehri /AFP/Getty Images)


Iran stoppar försäljningen av råolja till Storbritannien och Frankrike meddelade landets oljeministerier på söndagen.

Beskedet kom några månader innan EU:s tidsfrist för att förbjuda oljeimport från Iran träder i kraft.

”Exporten av råolja till brittiska och franska företag har stoppats … vi kommer att sälja vår olja till nya kunder”, skriver talesmannen Alireza Nikzad på oljeministeriets websida.

EU enades om en tidsfrist till den 1 juli för importstoppet av iransk råolja. Senareläggningen av förbudet var för att hjälpa länder som Grekland, Italien och Spanien.

Man hoppades att EU:s embargo skulle avskräcka den islamiska republiken från att genomföra sitt kärnenergiprogram, som man misstänker har militära dimensioner. Iran insisterar på att det är ett rent civilt projekt.

EU står idag för 20 procent av den iranska råoljeexporten. Men Iran hävdade på söndagen att den skulle säljas på annat håll.

”Vi har våra egna kunder. Iran har andra kunder som kan ersätta dessa företag”, sade Nikzad.

Översatt från engelska.