Iran avrättar 16-åring


Iran fortsätter att avrätta barn trots omvärldens protester. Enligt ett pressmeddelande från Amnesty International har Ali Mahin Torabi, som bara 16 år gammal dömdes till döden, nu fått dödsdomen fastställts av landet högsta juridiska instans. Avrättningen kan ske när som helst.

En av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna är Rätten till liv. FN:s barnkonvention och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter har ett absolut förbud mot att döma ungdomar under 18 år till döden.

Men detta respekteras inte i Iran som lyder under sharialagar, där en flicka blir straffmyndig när hon är nio år och en pojke vid 15 års ålder. Nazanin Afshin-Jam säger i en intervju med Al Jazeera att Iran har avrättat 24 barn sedan 1990 och mer än 70 barn väntar på avrättning.

Barnen kan få vänta i många år på sin avrättning, då Iran försöker att ”följa” internationella lagar, genom att vänta till barnet fyllt 18 år. Domstolen prövar nu ytterligare två dödsdomar mot barn.