Irakrapport ger USA väg ur Irak
(Foto: AFP/Mandel Ngan)


"Flertalet soldater ska ha tagits ur strid i början av 2008".

Det läcker kraftigt inför offentliggörandet av den så kallade Bakerkommissionens rapport i eftermiddag. Den kan bli USA:s väg ut ur Irak – om president Bush bryr sig om den.

Kommissionen, där det ingår både demokrater och republikaner, ska klockan 17 i dag offentliggöra sina rekommendationer om hur USA:s Irakpolitik bör läggas om.

Enligt Reuters anbefaller Iraq Study Group, ISG, ett brett grepp på problemen med inriktning på en omfattande lösning av hela Mellanösternproblematiken – det vill säga att även Palestinafrågan ska vägas in.

USA ska krympa sin roll som stridande part i Irak och allt mer i bakgrunden stödja den irakiska armén, heter det också enligt den brittiska nyhetsbyrån, som dock uppger att det saknas en yttersta tidsgräns för USA:s militära insatser i Irak.

Enligt amerikanska tv-kanalen CNN ska flertalet amerikanska soldater ha tagits ur strid om drygt ett år, i början av 2008. Om det innebär att de också lämnar Irak är oklart.

Enligt CNN:s källor heter det i rapporten att ”Det står klart att den irakiska regeringen kommer att behöva USA:s hjälp ännu någon tid, i synnerhet med sitt nya säkerhetsansvar”. Men det betyder inte enligt källorna att USA ska utfästa sig att hålla stora truppstyrkor förlagda i Irak utan tidsbegränsning.

Men enligt Vita huset anges ingen tidtabell för en truppreträtt från Irak, skriver AFP som åberopar talesmannen Tony Snow.

– Det finns ingen rekommendation om omedelbart tillbakadragande, sade Snow också sedan Bush tagit emot Irakrapporten.

ISG vill också se ett nytt diplomatiskt initiativ från regeringen för att lösa Palestinakonflikten och konstaterar att USA inte kan nå sina mål i Mellanöstern utan ett varaktigt åtagande att åstadkomma en allomfattande fredsplan. Inom ramen för detta initiativ föreslår kommissionen enligt CNN direkta samtal mellan USA och Iran liksom mellan USA och Syrien.

Detta är något som Bushadministrationen hittills bestämt har motsatt sig.

President George W Bush har sagt att hans mål är att hjälpa till att skapa en hållbar irakisk regering i stånd att själv försvara landet, men ISG har kommit fram till att något sådant är omöjligt utan hjälp från andra nationer i Mellanöstern.