IP-telefoni ökar kraftigt i Sverige


Det är inte längre självklart att skaffa sig en traditionell fast telefon som är koppad till vanliga telefonledningar. Framförallt är det ungdomar som inte bryr sig om det. Istället köper de mobiltelefoner, enligt Post och telestyrelsen (PTS). Däremot är en annan typ av fast telefoni, IP-telefoni, på stark frammarsch.

En fast IP-telefon är vanligen kopplad till ett bredband- eller kabelTV-uttag via ett modem. Den fungerar precis som en vanlig telefon. Samtalen sänds via internet istället för vanliga telefonledningar. Kommunikation fungerar inte bara mellan IP-telefoner utan också till och från vanliga telefoner.

Enligt PTS har IP-telefonin ökat kraftigt. I slut av 2006 fanns det över 400 000 abonnemang för IP-telefoni, enligt en rapport från PTS. Nybyggda hus kan i framtiden sakna telefonledningar som ersätts av fiberoptik för bredbandanslutningar.

Det finns en del nackdelar med IP-telefon. Den fungerar inte vid strömavbrott därför att kommunikation går genom ett modem som kräver ström för att fungera.

Socialstyrelsen har varnat för att trygghetslarm som äldre- och handikappade använder för att tillkalla hjälp vid akuta situationer inte fungerar med en tillräcklig säkerhet om den är kopplad till IP-telefoni. Internetuppkopplingen kan få driftstörningar.

IP-telefoni är en teknisk term för telefoni som använder internetteknik och uppkallat efter ”internetprotokollet”, enligt Computer Sweden.