IOK uppmanas kräva mänskliga rättigheter i Kina inför OS
Kanadensiska advokaten David Matas, och fd toppolitikern David Kilgoure kräver i ett öppet brev att IOK ställer krav på mänskliga rättigheter i Kina inför OS nästa år. (Foto: Matthew Hildebrand/Epoch Times)


Följande brev har skrivits av den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas och Kanadas tidigare statssekreterare för Stillahavsområdet, David Kilgour. Båda två är författare till en oberoende undersökning om organskörd av Falun Gong-utövare i Kina.

Öppet brev till ärade Jaques Rogge, ordförande för den internationella olympiska kommitten (IOC), Lausanne, Schweiz

Angående Olympiska spelen 2008 i Peking :

Vi kräver härmed att ni tar upp frågan om mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter med era kollegor i Peking, för att sätta stopp för förföljelsen av dem vilkas fundamentala mänskliga rättigheter förnekas. Vi har stora förhoppningar om att de Olympiska spelen i Peking kommer att hållas i sann olympisk anda. Vårt uttalande baseras på följande:

De olympiska stadgarna fastslår bland annat:

”Målet med Olympiaden är att framhäva sport överallt för att stödja mänsklighetens harmoniska utveckling där tanken är att uppmuntra etablerandet av ett fredligt samhälle och bevara mänsklig värdighet. Denna effekt bidrar till att den olympiska rörelsen, ensam eller i samarbete med andra organisationer och med sin förmåga, till handlingar som främjar fred” (Olympiska stadgarna, artikel 3)

Och ”Att skydda individens värdighet är ett grundläggande krav för de Olympiska spelen” (IOC Etiska riktlinjer, ”A. Värdighet” del 1)

Vilken värdighet har den kinesiska regeringen gett folket i Kina när förtryck av oskyldiga fortsätter trots att de tilldelats de Olympiska spelen?

Angående dessa stadgar har IOC:s mediekontor sänt följande brev till dem som visat oro över övergreppen på mänskliga rättigheter som sker i Kina. I brevet står det:

”Vi har noggrant tänkt igenom vilken roll IOC – en organisation skapad för att främja sporten i samhället – kan spela inom andra områden. Vi anser att vi måste fokusera på saker inom våra befogenheter – vilka är att vägleda och assistera spelens organisatörer så att de kan genomföra en framgångsrik Olympiad. Genom att bringa sport och olympiska ideal till Kina hoppas vi att det sociala landskapet, åren efter de olympiska spelen, kan ta efter detta.”

”IOC vill föra den olympiska rörelsen till Kina för första gången i historien eftersom vi tror att de exempel som de olympiska idealen visar upp har – och kommer att fortsätta ha – många positiva effekter för Kina och världen.”

Stadgarna föreslår dock en mer direkt och rättfram metod.

Både tidigare och nutida olympiska tävlare, tränare och personal som förstått och blivit informerade om situationen för mänskliga rättigheter i Kina är djupt oroade över Kinas brutna löften.

De mänskliga rättigheterna i Kina som kränks dagligen ignoreras. Vi, David Matas, kanadensisk människorättsadvokat, och David Kilgour, tidigare parlamentsledamot och statssekreterare för Asien och Stillahavsområdet inom Kanadas regering, har släppt en rapport som bland annat fastslår:

”Olyckligtvis bekräftas vår tidigare slutsats att den kinesiska regeringen och dess organisationer i åtskilliga delar av landet, speciellt i sjukhus men även i interneringsläger och ’folkets domstolar’ sedan 1999 har dödat ett stort men okänt antal Falun Gong-samvetsfångar. Deras inre organ, inklusive hjärta, njurar, lever och hornhinnor har ofrivilligt avlägsnats och sålts för stora summor, ibland till utlänningar som normalt har långa väntetider för en frivillig donation i sina hemländer.”

Hur kommer IOC att besvara detta när de olympiska deltagarna blir informerade om dessa omänskligheter som sker i Kina?

Vill idrottsmän, tränare och personal som en helhet tävla i ett land som förföljer sitt folk på ett sådant grymt sätt?

Vidare beklagare vi fängslandet och uttalandeförbudet av den kinesiska människorättsadvokaten Gao Zhisheng som på order av det kinesiska kommunistpartiet förbjudits att prata med media till efter de Olympiska spelen 2008.

Amnesty International, Human Rights in China och Human Rights Watch har noterat en fortsatt försämring angående de mänskliga rättigheterna i Kina. Vi är säkra på att IOC inte hade utnämnt Peking till värd för de olympiska Spelen om de känt till dessa övergrepp.

Vänligen överväg följande:

1) Hur kommer de olympiska spelen att främja de kinesiska invånarna om IOC inte uttalar sig emot Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna?

2) Kan IOC garantera rättigheterna och säkerheten för Falun Gong-utövare och medlemmar i andra fredliga grupper som förtrycks av den kinesiska regimen om de önskar besöka spelen utan rädsla för att bli arresterade och fängslade?

3) Kommer Falun Gong-utövare som reser utifrån Kina att utan undantag få tillåtelse att komma in i landet utan repressalier?

Vi vädjar till er att vidta effektiva åtgärder för att få den kinesiska regeringen att sätta stopp för de pågående förföljelsekampanjerna mot miljontals oskyldiga medborgare i Kina, och vi hoppas att olympiaden 2008 kommer att innefatta principerna inom de olympiska stadgarna.

Vi ser fram emot ert svar.

Högaktningsfullt;

David Matas (kanadensisk människorättsadvokat)
David Kilgour (tidigare statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet och parlamentsledamot 1979-2006)

Länkar för mer information:

• Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong practitioners in China: http://organharvestinvestigation.net/
original
av Tony Lingefors.