Investering med socialt ansvar
Specialist inom socialt ansvarsfull investering: Xavier-Yves Halász. (Foto: Joshua Philipp/The Epoch Times)


– Genom Socialt ansvarsfull investering investerar man utifrån sina värderingar, sade Xavier-Yves Halász under en kvällsföreläsning på San Diegos centralbibliotek den 9 juli.

Halász är en placeringsrådgivare som specialiserar sig på ansvarsfulla investeringar med socialt ansvar (SRI, Socially Responsible Investment). Han tog upp vad SRI är och hur investerare kan hjälpa världen att röra sig i en positivare riktning genom sina investeringar och ändå göra vinster.

SRI räknas till en typ av investeringar där investerare gör sociala och miljömässiga avvägningar när de väljer vilka företag de ska investera i.

Ser man tillbaka på USA:s och världens historia har SRI djupa rötter inom företagskulturen. Han nämner kväkare i mitten av 1700-talet som vägrade stödja handel med slavar, medborgarrättrörelsen på 1960-talet där personer tittade lite närmare på kostnaderna av sina investeringar, eller i början på 1990-talet med slutet för apartheid i Sydafrika, vilket delvis åstadkoms genom att investerare valde att inte investera i Sydafrika på grund av frågor om mänskliga rättigheter.

Även om effekten kan vara stor finns det ändå en oro över att man inte kan göra något för andra utan att själv förlora ekonomiskt. Denna uppfattning kan vara en orsak till varför mindre socialt ansvarsfulla företag fortfarande blomstrar. De som vill radera denna uppfattning från investerarnas sinnen försäkrar snabbt att dessa gamla uppfattningar inte längre är giltiga på dagens marknad.

Med den växande medvetenheten om de framträdande miljöhoten, den växande populariteten för naturprodukter och det avtagande intresset för fossila bränslen tvingas många företag nu att ändra sina metoder för att förbli livskraftiga på den globala marknaden. SRI håller snabbt på att göras om till inte bara vara investeringsstrategi med mänsklighetens bästa i åtanke, utan också till en effektivare metod att investera genom.

– Genom våra investeringar kan vi hjälpa till att skapa en bättre värld och bättre plats för oss alla. Jag tror att ekonomin skiftar till ett ansvarsfullare sätt att göra affärer på, sade Halász.

Med socialt ansvarsfull investering väljer man aktier enligt specifika riktlinjer. Företagen kontrolleras först med tanke på positiva och negativa effekter. Man undviker företag som har negativa sociala eller miljömässiga effekter. Dessa är till exempel företag som gör vinster från försäljning av militärvapen, tobak och oljeindustri. Företagen väljs sedan för investeringar som baseras på positiva sociala effekter inom områden som klimatförändringar och naturliga energikällor.

Ett annat område som SRI fokuserar på är samhällsinvestering. Det innebär inriktning mot områden såsom mindre företag och samhällsutvecklande verksamhet, vilka sedan förses med företags- och teknisk utbildning för att försäkra sig om att de lyckas. SRI:s inflytande på aktieägarna har fått lite kritik från affärsintressen. Aktieägarna kan  till exempel uppmuntras att utnyttja ett visst ”aktieägarinflytande” genom att använda sina aktier i företagen till att ge dem en socialt ansvarsfull röst till beslut som företaget fattar. Detta kan vara allt från att skriva brev till företagets vd till att lämna en resolution som företaget kan godkänna.

– Om man har 2000 dollar eller mer kan man lämna en resolution och denna resolution kommer att gå hela vägen till styrelsemötet, sade Halász

Under sin presentation jämförde Halász SRI med köp av ekologiska produkter.

– Poängen med de ekologiska produkterna är att de inte enbart är bättre för en själv, utan är också bättre för planeten. Socialt ansvarsfull investering kan jämföras med den ekologiska  motsvarigheten, eftersom man i båda fallen handlar med sina pengar. Man köper enligt sina värderingar och hjälper till att stödja en bättre och renare miljö.

Översatt från engelsk version.