Invandrare i Finland vill ha bättre språkundervisning
Det är viktigt för invandrare att lära sig landets språk vilket undersökningen har kommit fram till. (Arkivbild: AFP/Janek Skarzynski)


Migrationsinstitutet i Finland har undersökt invandrarnas behov och trivsel i mångkulturella familjer

Mångkulturella äktenskap i Finland har ökat stadigt de senaste åren, uppger hs.fi som tagit del av undersökningen. Finska män gifter sig oftare med en utländsk kvinna än finska kvinnor med utländsk man.

Makarnas ursprungsländer har under de senaste åren fått en annan fördelning. Antalet giftermål med ryska kvinnor har minskat medan giftermål med thailändska kvinnor har fördubblats. Under 2012 fanns det 47 000 finsk/utländska familjebildningar.

Undersökningen fann att utlänningar, som flyttar till Finland på grund av arbete, giftermål eller studier, behöver få bättre möjligheter att lära sig finska. De som på eget bevåg kom till Finland har haft svårt att få undervisning i finska, uppgav både invandrare och finländare. Många kände att lärande var fragmenterat, av varierande kvalitet, och krävde en hel del självstudier.

Majoriteten av invandrare med finsk äkta hälft var nöjda med sitt liv i Finland. Nöjdast var ester och ryssar. Känslan av tillfredställelse berodde i huvudsak på säkerheten, naturen, utbildningsmöjlighet och den sociala tryggheten i Finland.

Mest missnöjda var man med det höga prisläget i Finland och att det var svårt att få arbete. Många ville också få service och information på engelska mer än de får i dagsläget. Hjälpa familjer med familjerådgivning och diakonalt arbete på engelska eller med deras eget språk var ett önskemål.

Många som har flyttat till Finland på grund av giftermål anser också att de inte får hjälp från arbetsförmedlingen utan är beroende av att partnern hjälper till att skaffa arbete. Man upplevde också att invandrare med arbete blev bättre integrerade i Finland än andra invandrare.

Det finns väldigt lite undersökningar om mångkulturella familjer i Finland så Migrationsinstitutet anser att det behövs flera studier om invandrares och finska äkta hälfters situation.

Ryssar och estländare var bland dem som ville stanna kvar i Finland medan turkar och thailändare var mest benägna att flytta tillbaka till sina hemländer, vilket stöddes av deras finska män som vill flytta till det varma Thailand när de uppnått pensionsåldern, enligt rapportering från webbtidningen hs.fi.