Invånare i Inre Mongoliet fick vräkningsbesked med en kula


Vräkningar är vanliga i Kina eftersom fastighetsutvecklare och lokala myndigheter försöker få tag i invånarnas mark för luktrativa utvecklingsprojekt.

Processen kan vara våldsam, men den börjar oftast med ett vanligt vräkningsbesked. I Inre Mongoliet har dock invånare börjat få vräkningsbesked som innehåller hot och skickas tillsammans med en kula.

I juli fick invånarna i ett bostadskomplex i staden Hohhot i Inre Mongoliet ett besked om att de skulle flytta ut innan den 15 augusti, enligt regeringens order. Om de vägrade skulle de få en så kallad ”gåva”. Tillsammans med brevet skickades en kula.

Det var en lokal fastighetsutvecklare som skickade meddelandet. Fastigheter i området ska rivas för att lämna plats åt ett utvecklingsprojekt.

I meddelandet uppmanas invånarna att foga sig i vräkningen, annars riskerar de att råka ut för samma sak som en man med efternamnet Wong. Enligt invånarna misshandlades han efter en dispyt med utvecklaren och flyttade sedemera därifrån.

Kinesiska bloggare har skickat runt foton på meddelandet och kulan, och uppmanar människor att kräva av myndigheterna att saken utreds.

Den lokala polisen i Hohhot
bekräftade för Hunanbaserade Xiaoxiang Morning Herald att ett antal invånare fått meddelandet och att de undersöker saken.

Enligt vad en invånare sagt till en bloggare har dock polisen i stället riktat sina undersökningar mot dem och fösökt komma fram till om någon av dem är militärer, för att kunna spåra kulan. Fastighetsutvecklaren har nekat till att ha skickat ut meddelandet och sade till Xiaoxiang Morning Herald förra fredagen att de inte undersöks av polisen.

Fastighetsboomen i Kina har lett till en våg av tvångsvräkningar över hela landet. Lokala myndigheter och fastighetsutvecklare försöker ofta riva byggnader och dra in pengar på utvecklingsprojekt.

Invånarna vägrar ofta att lämna platsen för att de inte kompenseras tillräckligt, vilket inte sällan leder till våldsamma konfrontationer. Familjer har rapporterat att deras vatten och el har stängts av och att de trakasserats och till sist tvingats bort av lejda våldsmän.

Vad gäller invånarna i Hohhot, så har det börjat komma upp foton på nätet som visar hur deras bostäder rivs.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43434/