Introduktion till klassisk kinesisk dans
Dansare från Shen Yun framträdde i New Tang Dynasty Televisions internationella tävling i klassisk kinesisk dans. (Foto: Dai Bing/ Epoch Times)


I öst är den så gott som försvunnen, men i väst får essensen hos en uråldrig kultur nytt fäste. Det här är del 1 i en serie på nio delar som utforskar traditionell kinesisk kultur för att ge en djupare förståelse av det unika New York-baserade danskompaniet Shen Yun Performing Arts.

Klassisk kinesisk dans är en av de mest komplexa, uttrycksfulla och krävande konstformerna i världen. New York-baserade Shen Yun Performing Arts har som mål att återuppliva denna gudomligt inspirerade kultur.

En konstart som tagit form under 5000 år

I Kina har dansen, under tusentals år, förts vidare genom framträdanden i det kejserliga hovet. Sedan urgamla tider finns en fast övertygelse hos det kinesiska folket, de tror att deras traditionella kultur är en gåva från det gudomliga. Klassisk kinesisk dans är en del av det arvet.

“Också i forna tider kan man hitta dansen”, sade Yi Cao, en före detta domare i New Tang Dynasty Televisions internationella danstävling i klassisk kinesisk dans, i en innehållsrik video om klassisk kinesisk dans på Shen Yun Performing Arts hemsida.

“När folk var glada blev händernas och fötternas rörelser till dans.”

Klassisk kinesisk dans är en ren, unik och komplex konstform som formats under 5000 år. Varenda en av Kinas många dynastier förde med sig sin egen, särpräglade dansstil. Allteftersom dynastierna bytte av varandra, införlivades det finaste från varje tidsperiod i den klassiska kinesiska dansen.

“Det är en slags kulturell bas som har gått i arv, det kinesiska folkets egen skatt som har gått i arv i generationer fram tills idag”, sade H. Sue Guo i videon om klassisk kinesisk dans. H. Sue Guo är vice VD på Fei Tian College, den första skolan i USA som ger systematisk träning i klassisk kinesisk dans på college-nivå.

Under 5000 år var många traditioner i Kina sammankopplade med varandra, som till exempel kampsporter, folkdans och akrobatik. Med tidens gång blev de till enskilda konstformer. Många delar av den kinesiska kulturen vävdes in i den klassiska kinesiska dansen. Som ett resultat står klassisk kinesisk dans, liksom baletten, som en av världens kompletta dansskolor med egna teorier, tekniker och uttrycksformer.

Kärnan i den klassiska kinesiska dansen utgörs av tre huvudkomponenter: teknisk förmåga, form och yun (uttryck, uttryckssätt, upplevelse).

Teknisk förmåga

Den tekniska delen av klassisk kinesisk dans inkluderar en mängd olika volter, hopp, skruvar och snurrtekniker. Många av dessa tekniker finns även i andra konstformer, som i gymnastiken och akrobatiken, men ursprungligen kommer de faktiskt från klassisk kinesisk dans.

“I traditionell kinesisk kultur var det militära och det civila sammankopplade. I kampkonsten finns slag- och kasttekniker som kom från de forntida slagfälten”, sade Gu Yun,  förste dansare och koreograf för Shen Yun Performing Arts, i videon.

“De användes för att blockera mot slag och liknande. Allt detta är det mest traditionella sätten att använda styrka på.”

Efter att de här kampkonstteknikerna hade gått i arv, togs de upp av och blev en del av de kejserliga hovens konstnärliga framträdanden och den klassiska kinesiska dansen.

Form: Hur metoden leder rörelsen

Med form menas i klassisk kinesisk dans oftast rörelser och den väg rörelserna tar. Begreppet cirkel och cirkulär rörelse är centralt i formen och är specifikt för klassisk kinesisk dans. Balett däremot, betonar linjen.

“Vi betonar vad vi kallar “rundhet”. I österländsk filosofi finns det ett talesätt, ”skönhet i rundheten”. Rörelsernas väg måste vara cirkulär”, sade Yungchia Chen, första dansare och koreograf i Shen Yun Performing Arts, i videon.

Klassisk kinesisk dans betonar föreningen av hela kroppen. Dansarna får lära sig att vara noga med varenda detalj, hur händerna rör sig upp och ner, hur kroppen, huvudet och ögonen rör sig, hur man ska andas, i vilka lägen det är naturligt att vila och slappna av. Allt detta samspelar till en enda rörelse.

Form i klassisk kinesisk dans är inte bara rörelse, utan också en metod. Själva rörelsen förenar några viktiga element: vridning, lutning, rundhet och sträckning. Klassisk kinesisk dans har en inre komplexitet som uppenbarar sig i lager. Det slutliga framförandet verkar dock enkelt, behagfullt och graciöst.

Den enkla elegansen hos klassisk kinesisk dans är full av uttryck och mening. Den här unika kvaliteten skapas genom betoningen av ett unikt kännetecken som kallas fysiskt ”yun” eller uttryck.


Dansare från Shen Yun framträder i New Tang Dynasty Televisions internationella tävling i klassisk kinesisk dans. (Foto: Epoch Times)

Dansare från Shen Yun framträder i New Tang Dynasty Televisions internationella tävling i klassisk kinesisk dans. (Foto: Epoch Times)

Yun: Hur själen leder formen

Yun i klassisk kinesisk dans beskrivs bäst som en slags inre ande. En dansare ger djup åt känslomässiga uttryck till varje rörelse genom att betona andning, avsikt, hans eller hennes egen aura, liksom andra ogripbara element. Kombinationen av dessa element ger samma rörelse olika mening och energi beroende på karaktären

“Till exempel är Mulan en mycket särpräglad karaktär”, sade Michelle Ren första dansare i Shen Yun och koreograf, i videon.

“På slagfältet är hon en kvinnlig general, så hennes rörelser speglar kraften och värdigheten hos en kvinnlig general. Men samma rörelse, när hon ser efter sin gamle far hemma, är den hos en ödmjuk ung dam.”

Karaktärerna som porträtteras i den kinesiska litteraturen har alla ett inre djup och representerar universella värden. Så, för att kunna gestalta de här karaktärerna måste dansaren ha en djup förståelse för de värden som representeras och till fullo kunna förkroppsliga dem. En dansare som saknar vördnad för föräldrar, mod, respekt och andra upprätta karaktärsdrag skulle vara oförmögen att framföra rollen av kända karaktärer från den kinesiska historien.

“Om man vill kunna dansa kinesisk dans bra behöver man de traditionella värden”, förklarar Chelsea Cai, en av första dansarna i Shen Yun, i en artistprofil på Shen Yun Performing Arts hemsida.

“Det är inte bara något på ytan, man behöver verkligen något på insidan och en djup förståelse för att kunna visa upp något fint på utsidan.”

Nästan varje dansföreställning i dagens Kina saknar detta centrala kännetecken, det förädlade ”yun” som är nödvändig för sann konst.

“Efter kulturrevolutionen såg det på ytan fortfarande ut som om det var klassisk kinesisk dans, men dess inre ande av traditionell kultur hade ersatts av kommunismens lovprisande”, sade Yungchia Chen.

Epoch Times är mediapartner till Shen Yun Performing Arts.

För att läsa mer om Shen Yun Performing Arts och kinesisk kultur, se hemsidan www.shenyun2012.com

Översatt från engelska.