Intervju: Erping Zhang om uttalandet från Falun Dafa-föreningarna
Erping Zhang berättar om uttalandet från Falun Dafa-föreningarna, oktober 2005


Falun Dafa-föreningar över hela världen publicerade nyligen ett viktigt uttalande, bland annat på hemsidan Clear Wisdom. Erping Zhang, talesman för Falun Gong i USA, intervjuades och svarade på frågor om uttalandet.

ET: Kan du berätta om uttalandets huvudsakliga innehåll, dess syfte och varför det har publicerats just nu?

Erping Zhang: Som de flesta vet så har det kinesiska kommunistpartiet (kkp) förföljt 100 miljoner Falun Gong-utövare i Kina sedan sommaren 1999. Enligt ofullständig statistik från flera människorättsorganisationer har hundratusentals Falun Gong-utövare blivit fängslade, tusentals har skickats till psykiatriska institutioner och 2 754 tortyrrelaterade dödsfall har bekräftats. Många människor har stängts av från skolor, förlorat sina jobb, lidit av splittrade familjer och till och med blivit hemlösa för att undvika trakasserier, endast för att de utövar Falun Gong. Jiang Zemin och hans följeslagare, som med ensamrätt använt regeringens media och propagandaorgan både i Kina och utomlands för att eliminera Falun Gong, såväl som att svärta ner metodens rykte, satte igång detta förskräckliga folkmord. En så stor och grym förföljelse saknar motstycke. Inför en sådan förföljelse har Falun Gong-utövare stadigt hållit fast vid Falun Gongs grundläggande principer, Sanning, Godhet och Tålamod. De har klargjort fakta på ett fridfullt sätt över hela världen; dessa välvilliga och ståndaktiga handlingar har vunnit sympati från många människor både i Kina och på andra platser. Samtidigt har Falun Gong-utövare lämnat in civil- brottmålsanmälningar mot många av förföljelsens nyckelpersoner. Resultatet har blivit att Jiang Zemin och andra förbrytare är föremål för rättsprocesser i många länder. ”Goda gärningar resulterar i goda konsekvenser och dåliga gärningar möter vedergällning” är verkligen den vägledande principen i världen. Så vid detta kritiska tillfälle när kkp håller på att kollapsa, har Falun Dafa-föreningen givit kkp och dess tjänstemän med ytterligare en chans, i hopp om att de omedelbart kommer att stoppa förföljelsen av Falun Gong. Om de har begått brott mot Falun Gong och nu vill gottgöra det, kan de lämna in ett ångerbrev och/eller ett garantiuttalande om att de inte längre kommer att fortsätta begå missgärningar, till Minghui Net (den engelska versionen är Clearwisdom.net) eller till vilken lokal Falun Dafa-förening som helst för arkivering. Vi kommer inte att undersöka brott som begåtts av dem som beslutat sig för att rätta till sina misstag, men vi kommer att fortsätta bevaka deras handlingar. Faktum är att det finns många människor med samvete inom alla nivåer av den kinesiska regeringen som är emot den här förföljelsen och de har på olika sätt gjort motstånd mot den dåliga behandlingen av Falun Gong.

ET: Förra året publicerade Epoch Times ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” och startade en våg av utträden ur kkp och dess organisationer. För närvarande har drygt fem miljoner människor gått ur partiet. Kan du ge en kommentar?

Zhang: De nio kommentarerna exponerade kkp:s usla natur och blodiga historia. Så många människors frivilliga utträden, medan kkp fortfarande har makten, saknar motstycke i den kommunistiska rörelsens historia. Detta visar på att kkp har förlorat det kinesiska folkets lojalitet och att det bara är en tidsfråga innan det kollapsar. Falun Gong har upprätthållit sina principer att inte blanda sig i politik och vi använder fridfulla medel som baseras på ”Sanning, Godhet och Tålamod” för att motsätta oss förföljelsen. Falun Gongs undervisning och övningar är en kultiveringsväg som hjälper människor att förbättras både själsligt och fysiskt och vägleder dem tillbaka till sina sanna jag, vilka är vänliga och omtänksamma. Falun Gong kan bringa godhet till människor i vilket land som helst, var som helst.

ET: Nyhetsrapporter har sagt att sedan Falun Gong stämt många höga tjänstemän inom kkp, har andra som begått brott i förföljelsen blivit rädda för att resa utomlands. Kan du berätta mer om detta och om era framtida planer?

Zhang: Det är sant att många av dem som begått missgärningar i förföljelsen har blivit sporrade att delta av ekonomiska och politiska fördelar, och planerat att flytta utomlands så snart tillfälle ges. Sådana brott anses emellertid inte lagliga av den internationella lagen och kommer att prövas och dömas enligt lag och domstol i olika länder. Dessutom kommer det kinesiska folket, efter att kkp i en nära framtid kollapsat, att ställa inför rätta de tjänstemän som förföljt sitt eget folk. Det finns en internationell organisation som specialiserar sig på att undersöka ledare och andra som förföljer Falun Gong. Stämningarna mot informationsindustriministern, Wang Zudong, handelsministern Bo Xilai, kkp:s förre sekreterare i Peking, Jia Qinglin, partisekreterare i Anhuiprovinsen, Wang Tuihua, Dalians borgmästare, Xia Deren, kkp:s nuvarande sekreterare i Peking, Liu Qi, och borgmästaren i Guandong provinsen, Huang Huahua markerade alla vårt beslut att undersöka och få tag på samtliga kriminella involverade i förföljelsen av Falun Gong, tills den dag då rättvisa skipas.

ET: Det rapporterades nyligen att maktspelet inom kkp har trappats upp; Jiangs följeslagare, Zeng Qinghong och Luo Gan intensifierade förföljelsen av Falun Gong för att tvinga Hu Jintao att delta i denna olagliga handling. Kommentar?

Zhang: De flesta kineser under kkp:s kontroll är emot förföljelsen och partiet har hamnat i en kritisk återvändsgränd. Vi har observerat att under de senaste två åren av Hus och Wens ledarskap, har Zeng Qinghong och Luo Gan inte stoppat förföljelsen utan snarare ökat den i det dolda. Deras mål har varit att dra in Hu och Wen för att delta i förföljelsen. Vi tror att moralen i Kina är på nedgång och att kkp står inför en kollaps och inte har någon framtid. Vi hoppas att Hu och Wen använder den begränsade tid som finns kvar på ett bra sätt, genom att stoppa förföljelsen för nationens bästa. Den slutliga domen över Jiangs regim och hans följeslagare väntar runt hörnet.

Artikel på engelska:http://www.theepochtimes.com/news/5-10-26/33751.html

Originalartikel på kinesiska:http://epochtimes.com/gb/5/10/20/n1092672.htm