Internetberoende förändrar hjärnans struktur
”Internetberoende blir alltmer utbrett och har dragit till sig uppmärksamhet från psykiatrer, pedagoger och allmänheten”, sägs det i studien. (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


En ny studie som genomförts av forskare från Xidian University i Kina och flera andra medicinska forskningsinstitut i Kina och USA, och som publicerats i tidskriften PLoS One, har kommit till slutsatsen att långvarigt internetberoende, spciellt under övergångsperioden mellan barn och vuxen, kan orsaka förändringar i hjärnans struktur.

Studien beskriver en ökande förekomst av internetberoende bland ungdomar över hela världen och allra mest i Kina där beroendet bland ungdomar i städerna är omkring 14 procent, eller 24 miljoner ungdomar.

Studien kopplar internetberoende till ”försämring av [en] individs psykologiska välmående, misslyckande med studier och sämre användning av ord”, och konstaterar att trots att det inte har accepterats allmänt som ett medicinskt fenomen ”växer internetberoende i omfattning och har dragit till sig uppmärksamhet från psykiatrer, pedagoger och allmänheten.”

Enligt artikeln har andra studier påvisat andra indikatorer, till exempel att längtan efter spel online och längtan efter starkt beroendeframkallande kemiska substanser, som opiater, kan ”dela samma neurobiologiska mekanismer”, att ungdomar med internetberoende är mer impulsiva än de som inte är beroende, och att internetberoende personer bearbetar information mindre effektivt.

Själva studien genomfördes genom att välja ut 18 personer i högskoleåldern utan internetberoende och 18 lika gamla studenter av samma kön som bedömdes vara mer internetberoende utifrån sina svar på en modifierad 8 frågor omfattande version av Young Diagnostic Questionnaire for Internet addiction som utvecklats av Kimberly Young, psykiater och professor på St. Bonaventure University som grundade Center for Internet Addiction 1995.

Var och en av försökspersonerna tillbringade upp till tio timmar eller mer per dag åtminstone sex dagar i veckan med att spela spel online. Information om försökspersonernas livsstil och intensiteten i beroendet verifierades vidare genom konversationer och intervjuer med vänner, kamrater och familj.

Testet innefattade skanning av hjärnan på var och en av försökspersonerna efter grå hjärnsubstans, nervvävnad på hjärnans yta och i ryggmärgen som förmedlar nervimpulser, och vit hjärnsubstans, nervvävnad skapad från nervfiber som förbinder den gråa hjärnsubstansen och gör så att olika delar av den gråa hjärnsubstansen kan kommunicera med resten av kroppen.

Resultaten visar att ”volymer av grå hjärnsubstans … visade en negativ korrelation med månader av internetberoende”, och det hävdas att ”ingen region i hjärnan [hos internetberoende personer] visade större volymer av grå hjärnsubstans än hos friska försökspersoner.”

Beträffande vit hjärnsubstans visade testet att försökspersoner med internetberoende hade högre koncentrationer av det i vissa delar av hjärnan och lägre koncentrationer i andra delar, i jämförelse med den friska kontrollgruppen.

Studien konstaterar till slut att ”våra resultat tyder på att långvarigt internetberoende resulterar i förändringar i hjärnstrukturen, vilket förmodligen bidrar till kronisk dysfunktion hos försökspersoner med internetberoende.”

Översatt från engelska