Internet växer långsamt i Afrika
Mamadousa Sarr i Senegals huvustad Dakar måste förlita sig till internetcaféer när han inte är på kontoret. (Foto: Jade Heilmann/Voice of America)


Trots att internetanslutningarna i Senegal tillhör de mest omfattande och prisvärda i Afrika har invånarna fortfarande svårt att få tillgång till nätet.

Mossa Diallo är en senegalesisk högskolestudent. Han har ingen dator hemma eftersom han inte har råd. Två eller tre gånger i veckan sitter han på ett internetcafé i centrala Dakar för att kunna koppla upp sig, kolla sin e-post och göra sitt skolarbete. Det kostar cirka fyra kronor i timmen – vilket han säger är svårt att ha råd med.

Att köpa en dator är inte det enda problemet säger han. Månadskostnaden för internetanslutning är också dyr.

På ett annat internetcafé i Dakar sitter Mamadousa Sarr. Han har internet på jobbet, men inte hemma eftersom han inte har råd med anslutningsavgiften.

Efter jobbet går han till internetcaféer. Ibland blir de dock fullsatta, särskilt vid strömavbrott, då endast vissa av dem av reservaggregat.

Vid Microsofts avdelning för västra och centrala Afrika är Wemba Opota ansvarig för att skapa mjukvara för att upprätthålla Senegals datornätverk.

Opota säger att det är viktigt för den afrikanska utvecklingen att överbrygga segregeringen i datoranvändningen, särskilt i utbildningssammanhang.

– Jag hade ett möte med utbildningsministern och han berättade en historia om vissa framstående studenter som startade sin utbildning här i Senegal och som nu studerar vid toppskolor i Europa och USA, säger Opota.

– När de kommer till skolorna förlorar de en eller två månader på grund av att de inte vet hur man använder datorer för att surfa på internet.

Microsoft översätter också sitt nya operativsystem till Wolof och andra afrikanska språk för att göra det lättare för lokalbefolkningen att använda programmen.

Genèvebaserade Global Digital Solidarity Fund är en annan grupp som är engagerad i att utveckla datornätverket i Afrika.

Chefen för fonden, Alain Clerc, tror att segregeringen i datoranvändningen också håller tillbaka Afrika politiskt.

– Om man betraktar en karta med de viktigaste knutpunkterna i världen så märker man att Afrika inte är kopplat till detta nätverk, säger han.

– Det innebär med andra ord att Afrika inte deltar i den globala diskussionen.

Han tror att afrikanska länder kan hoppa över vissa teknologier för att komma ifatt de utvecklade länderna. Till exempel kan trådlösa nätverk användas istället för att lägga ut kabel över stora avstånd för att skapa fiberoptiska nätverk.

Wemba Opota på Microsoft tror att alternativa teknologier som mobiltelefoner har potential att hjälpa utvecklingen.

– Det är inte många människor som har datorer, men många människor har mobiltelefoner så jag tycker det är ett intressant alternativ att ge människor tillgång till digital teknologi med användning av mobiltelefoner, säger han.

Sådana teknologier kommer att vara mycket fördelaktiga i jordbruksområden med begränsad framkomlighet.

Besökare på internetcaféer, som Mossa Diallo, säger att det är av mycket stor betydelse att alla har en internetansluten dator i hemmet. Men det målet tycks inte vara uppnåeligt förrän långt fram i tiden.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-12-26/63265.html