Internationellt stöd för Freedom Satellite-projektet


Den 17 juni stängde det europeiska satellitföretaget Eutelsat av New Tang Dynasty Televisions (NTDTV) sändningar till Kina efter påtryckningar från den kinesiska regimen. De påstod att avbrottet berodde på tekniska problem.

På internationell nivå har regeringstjänstemän, diverse grupper och Reportrar utan gränser fördömt sättet på vilket Eutelsat hjälper Kinas regim i att stoppa det fria informationsflödet i utbyte mot ekonomisk vinning.

För att kunna fortsätta sina sändningar av ocensurerade nyheter till den kinesiska befolkningen, har NTDTV under ett par månaders tid samlat in pengar för att hyra eller köpa utrymme på en annan satellit, ett projekt kallat Freedom Satellite for China.

Sedan i september har tv-kanalen mottagit donationer från många delar av världen: Kanada, England, Belgien, Tyskland, Österrike, Finland, Sverige, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Taiwan, Singapore, Malaysia, Hongkong. Kina, med flera länder. Många av dem som donerat pengar är NTDTV:s tittare, men även andra personer som insett vikten av yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och tillgången till ocensurerade nyhetssändningar i Kina har bidragit.

Förutom ekonomisk support har NTDTV fått diverse förslag på hur tv-kanalen skulle kunna gå till väga. NTDTV:s talesperson Hung berättade att en tittare skickat ett brev i vilket han förklarat att han varken hade check eller kreditkort men att han gav NTDTV sitt fulla stöd.

– Han föreslog att NTDTV, eftersom många personer gillar att spela dataspel idag, skulle tillverka ett dataspel med temat Kinas regims massaker mot demokratirörelsen på Himmelska Fridens Torg den 4 juni 1989 – införliva hela förtryckets framåtskridande i ett spel och därmed låta människor förstå hela sanningen medan de spelar spelet. Han var säker på att detta spel skulle bli mycket populärt och skulle dra in mycket pengar till NTDTV, sade Hung.

Omvärldens syn på Eutelsats agerande börjar ge sig till känna. Till exempel har 68 av USA:s kongressledamöter skickat ett brev till satellitföretagets vd Berretta med krav på ett omedelbart återinförande av NTDTV:s signal till Kina.

– USA:s regering är en av Eutelsats största kunder och amerikanerna vill inte låta sina skattepengar investeras i ett företag som assisterar kommunistregimens blockad av informationsfriheten i Kina, menade Hung.

Brevet, som kopierats och skickats till flera högt uppsatta politiker som Frankrikes president Nicholas Sarkozy och George W Bush, klargör med utgångspunkt från Reportrar utan gränsers rapport att NTDTV:s avbrutna sändningar var politiskt motiverat och inte en olyckshändelse. Syftet sägs vara att Eutelsat vill utöka sina affärer på den kinesiska marknaden.

Eutelsat möter påtryckningar även från Europa. Enligt Hung har nu fler än ett hundra EU-parlamentariker stött en motion som uppmanar EU:s medlemsländer att omedelbart agera och kräva av Eutelsat att återinföra NTDTV:s signal.

– Även Frankrikes före detta utbildningsminister, Jack Lang, skrev till Eutelsats ordförande Beretta och ifrågasatte anledningen till att han brutit NTDTV:s signal. Fransk tv och annan media har rapporterat om händelsen över hela Frankrike. Ett antal av Eutelsats aktieägare kan inte förstå varför Beretta skulle ge upp företagets integritet och samarbeta med den kinesiska regimen, och ifrågasatte Beretta under Eutelsats aktieägarmöte.

Det här är inte första gången som Eutelsat har stängt av NTDTV:s signal. Redan 2005 meddelade företaget att de avsåg att häva kontraktet med NTDTV och i år var det andra gången signalen avbröts.

– Om avbrotten sker vid kritiska tidpunkter, till exempel om det hade skett under perioden då den kinesiska regimen hemlighöll SARS, hade återverkan varit ännu större eftersom det berör säkerheten för de kinesiska medborgarnas liv i Kina.

Hung meddelar att kineser i Kina som vill donera pengar till NTDTV kan göra det på ett säkert sätt genom Paypal: http://ticket.ntdtv.com/freeset/donation_ch.php.

Det är lättare att donera utanför Kina. För detaljerad information gå till webbsidan: www.ntdtv.com/freedomsat, ring 001-800-558-9045 i USA eller maila till: funding@ntdtv.com

Checker kan skickas till:

New Tang Dynasty Television

Attn: Developement Department

229 W 28th St Suite 1200

New York, NY 10001

– Medan Freedom Satellite for China fortfarande går sig mot sitt slutgiltiga mål för insamlingen är vi tacksamma gentemot hela NTDTV:s tittarskara, alla som följer sitt samvete och som älskar och stödjer NTDTV, alla som har bidragit på sina egna sätt med pengar, ansträngningar eller förslag – låt oss alla arbeta som en enhet. Allt är droppar i havet. Tack alla! sade Hung.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/ntdtv-satellite-freedom-eutelsat-7559.html