Internationella valutafonden varnar för fortsatt svag tillväxt.
Vid helgens G20-möte i Ankara träffas finansministrarna för att diskutera det ekonomiska världsläget. Foto: Nicholas Kamm


Oro för Kinas ekonomi och Greklands finansiella kris kommer att stå högt på diskussionslistan när finansministrarna och centralbankerna träffas i helgens G20-möte i Ankara.

Tillväxten har varit fortsatt låg både i tillväxtekonomier och utvecklade länder. Geopolitiska spänningar, fallande råvarupriser, stärkt dollarkurs och konflikter i många länder nämns som några orsaker till den svaga återhämtningen.

Avmattningen av tillväxten i Kina tros också få betydligt större betydelse för världsekonomin än Internationella valutafondens ekonomer tidigare trott.

Den globala tillväxten under den första halvan av 2015 var svagare än under andra halvan av 2014. Detta återspeglar en fortsatt avmattning i tillväxtekonomierna och en svagare återhämtning i utvecklade ekonomier, skriver Internationella valutafonden IMF i en rapport inför helgens G20-möte i Ankara.

I utvecklade ekonomier förväntas en svag återhämtning under andra halvåret och början av 2016. I tillväxtländerna förväntas en fortsatt nedgång jämfört med 2014.