Internationella journalistförbundet uppmanar Eutelsat att sända NTDTV
Jenny Fang, NTDTV:s samordnare för korporativa relationer, informerar media om Eutelsats agerande. (Foto: Epoch Times)


Det internationella journalistförbundet har publicerat ett uttalande som stöd för NTDTV, i tv-kanalens kamp för att sända ocensurerade tv-program till sin kinesiska tittarskara, trots påtryckningar från den kinesiska regimen. 

I uttalandet står att läsa: ”Det är föga förvånande att förtrycket av NTDTV inträffade precis under den mycket känsliga perioden med OS i Kina, och att de tekniska ursäkterna verkar vara ogrundade. Vi förväntar oss att Eutelsat slutar att gömma sig bakom tekniskt humbug och låter den här sändaren operera fritt.” 

I det senaste öppna brevet från Eutelsat anger de som skäl till att de stängt ned transpondern för NTDTV:s sändningar att tv-överföringarna drar mer energi än dataöverföring. 

Jenny Fang hävdade dock:

– Den 1 augusti upphörde dock Broadcasting Board of Govenors (BBG) kontrakt med Etelsat. Förut använde de transpondern C2 för att sända en rad med VOA:s (Voice of America) och RFA:s (Radio Free Asia) video- och radiokanaler till Kina. Att BBG dragit sig tillbaka från C2 innebär att mer kapacitet än vad som krävs för att återinrätta NTDTV:s sändningar till Kina finns att tillgå. 

Eutelsat hävdar i sitt senaste uttalande: ”Eutelsat har inte några fördomar mot NTDTV, och behandlar NTDTV på samma sätt som övriga användare av W5-satelliten”. I en intervju som en av WOIPFG:S (World Organisation to Investigate the Persecution of Falun Gong) utredare höll med Kinas ambassadör i Italien, Sun Yuxi, bekräftade emellertid Sun att Eutelsat informerat dem strax efter att NTDTV:s sändningar stängts ned 16 juni. Samma beteende bekräftades i Reportrar utan gränsers rapport den 10 juli.  

– Vi förstår inte varför Eutelsat, i ett normalt affärsutövande, skulle vara tvungen att informera den kinesiska regeringen strax efter nedsläckningen? Ur vår synvinkel bekräftar detta att Eutelsat uppsåtligt stängde ned för att tillfredställa den kinesiska regimen, sade Fang. 

Översatt från: