Internationell Kinakonferens i Tyskland
David Matas, Manyan Ng, David Kilgour och Martin Lessenthin vid presskonferensen (Foto: Matthias Kehrein, Epoch Times)


På temat ”Mänskliga rättigheter och ekonomiska intressen – Kina bakom kulisserna” höll människorättsorganisationen IGFM och Epoch Times Europe den 30 mars en internationell Kinakonferens i Königstein.

Programmet sträckte sig från Kinas ekonomiska utveckling, över användningen av utländskt kapital, till rättssäkerhet och nya möjligheter genom de olympiska spelen 2008 i Kina. Konferensens främsta syfte var att för representanter i näringslivet och medier belysa möjligheter och risker för de västliga företagen. Runt 150 personer från näringslivet, media och människorättsorganisationer deltog i konferensen.

– Ett starkt Kina, där de mänskliga rättigheterna försvaras, är en lycka för mänskligheten. Ett starkt Kina, där de mänskliga rättigheterna ignoreras, är en katastrof för mänskligheten,” sammanfattade Manyan Ng sitt föredrag. Som styrelsemedlem i det Internationella samfundet för mänskliga rättigheter (IGFM) och försäljningschef för en multinationell koncern, var Ng på fredagen en av de nio föreläsarna vid en internationell Kinakonferens i Königstein.

– Det internationella samfundet kan ha inflytande på Kina så länge landet är ekonomiskt svagt, man bör avbryta alla dialoger och mer offentligt fördöma vad som ska fördömas, innan Kina blir så starkt att de även ignorerar offentliga fördömanden, sade Ng.

Det tydligt pågående närmandet till västliga standarder tjänar bara till att upprätthålla kommunistregimens makt i Peking.

– Ändamålet helgar medlen, och det är kommunistregimens strategi, och genom att vara ”mjukare utåt, hårdare inåt” bedrar de det internationella samfundet. För västvärlden verkar Kina öppet, men i själva verket sker i det fördolda allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, som organstöld. Det moraliska förfallet i Kina har redan gått långt. ”En mördare är farlig, men en hemlig mördare i kostym och med ett leende i läpparna är mycket farligare, säger Ng.

– I mångas ögon kopplas inte Kina ihop med dess världsrekord i tortyr och tvångsarbete, utan med en marknadsboom och som en stor handelspartner, sade Martin Lessenthin, talesman för IGFM:s styrelse.

Orsaken till de billiga produkterna från Kina är produktionen i tvångsarbetslägren. Konferensen handlar också om att skapa en offentlig uppmärksamhet, om att man vid köpa av billiga varor från Kina stöder tvångsarbetet och kränkningarna av de mänskiga rättigheterna.

David Matas, människorättsadvokat från Kanada, sade vid en intervju i anslutning till en presskonferens den 31  mars:

– Under mina år som människorättsadvokat har jag mött flera som förnekar förintelsen. Det spelar ingen roll hur många bevis man visar upp, den tror ändå inte på dem. När ni möter politiker som säger att det inte finns tillräckligt med bevis för att låta regeringen uttala sig offentligt, och att den utbredda organstölden från falun gong-utövare i Kina måste stoppas, då kan ni fråga dem: Är ni en organstöldsförnekare? Sen kan ni fråga dem: Har ni läst igenom allt det bevismaterial vi har samlat? Vad mer för bevis kan man få, innan ni tror på detta faktum? Oftast undviker denna typ av person att ta ställning, bara för att den inte är redo att göra någonting åt den verkliga situationen.

Lessenthin ser konferensen som ”en milsten i människorättsarbetet”. Utifrån mottot som hittills använts ”Förändring genom handel”, ser man inga spår av förbättringar av de mänskliga rättigheterna i Kina. Konferensen visade var ekonomiska intressen och människorättsarbete möts, var gränser finns och hur man positivt kan använda ekonomiska aspekter. De olympiska spelen 2008 kommer att rikta världens fokus mot Peking. ”Där vill vi haka på och föra in mänskliga rättigheter.”

Han menar att ämnet mänskliga rättigheter i Kina diskuteras kontroversiellt i tyska handelskretsar och at de ekonomiska intressena är direkt förbundna med mänskliga rättigheter. Han hade hoppats att förespråkare för det nuvarande synsättet på investeringar i Kina var inbjudna ”för att göra konferensen mer brokig.”

Reaktionerna från åhörarna var positiva:

– Konferensen var storartad, sade Genz Kula, representant från en människorättsorganisation i Albanien.

– I första hand ska man ta hand om problemen med människor, mänskliga rättigheter, därefter ekonomin, förklarar han sin prioritet. Han har själv lidit över tio år under kommunismen och känner till ännu fler exempel på folkets lidande.

– Jag tyckte konferensen mycket informativ och rekommenderar deltagande, sade åhöraren Bernhard Wilden, före detta finanskonsult vid Lufthansa.


Redigerad av Christian Nilsson från orginalartikeln: http://www.dieneueepoche.com/articles/2007/04/01/104240.html