Internationell fröbank i bergvalv
Ett internationellt frölager invigdes den 26 februari på Svalbard. (Foto: AFP)


Medlemsländerna i FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, har ingått ett internationellt avtal om genetisk mångfald för att bevara och få tillgång till biologisk mångfald av spannmål. I detta ingår etableringen av en global fröbank.

Den norska regeringen står för konstruktionen av ett valv som byggts i ett fruset berg på Svalbard. Med permafrost och tjocka bergväggar garanteras att det genetiska material som lagras i valvet hålls fruset och skyddat.

I lagret kommer 200 000 fröer i dubbla uppsättningar att deponeras. Valvet har kapacitet att ta emot 4,5 miljoner fröprover vilket motsvarar omkring två miljarder fröer.