Inte rädd för partiet
Wang Zhaojung tycker att förtrycket av en grupp är samma sak som förtryck av hela nationen. (Foto från Wang Zhaojun)


Den 26 oktober publicerade Wang Zhaojung ett öppet brev till de kinesiska ledarna Hu Jintao och Wen Jiabao. I brevet, som dragit till sig medias uppmärksamhet utomlands, ställer Wang kritiska frågor kring diktaturen och bristen på de mänskliga rättigheterna. Trots hot från partiet känner sig Wang inte det minsta rädd.

Politikern och affärsmannen Wang Zhaojung från Auhui-provinsen, numera bosatt utanför Kina, vågade redan när han levde i Kina ställa kritiska frågor och diskutera så kallade känsliga ämnen. Han brukade uppmana till politiska reformer såsom att separera militären från partiets kontroll, och han var en av få som vågade protestera mot förföljelsen av Falun Gong. Hans agerande har mötts av ogillande från partiet.

– Ju mer KKP vill förtrycka mig, desto mer kommer jag att kämpa. Om jag vid min ålder fortfarande inte vågar säga mitt hjärtas mening så är jag bara en fegis, säger Wang i en intervju med Epoch Times.

I sitt öppna brev diskuterar Wang de sociala kriserna utifrån olika aspekter i det kinesiska samhället. Han tar upp frågor kring fastigheter, aktiemarknad, ökande priser och utbredd korruption. Han uppmanar regimen att garantera alla medborgare trosfrihet samt låta demokratiaktivister i exil återvända till Kina för att verka där.

Wang berättar att när regimen
tycker att en viss grupp människor inte borde få finnas i systemet, börjar den agera för att lösa upp gruppen. Det resulterar vanligtvis i att medlemmar i gruppen vill vädja till myndigheterna, vilket gör att partiet förtrycker dem ännu mer.

– Ju mer man vädjar, desto mer förtrycks man. Det här är en metod som formats för att skapa terror, säger Wang.

Han tar förföljelsen av Falun Gong som ett exempel. Han tycker att förtrycket av en grupp är samma sak som förtryck av hela nationen och säger att alla medborgare har rätt till yttrandefrihet, trosfrihet och mötesfrihet enligt den kinesiska konstitutionen.

– Själv är jag ateist, men jag tycker ändå att vi alla borde kunna leva tillsammans. Varför skulle ett samhälle tillåta endast en färg och ett sätt att sjunga? Det handlar om sunt förnuft, tycker Wang.

Efter att hans brev publicerades har Wang fått många brev från människor i både Kina, Taiwan, Hong Kong och på andra sidan Atlanten.

– Alla vanliga medborgare stödjer mig.
Likaså många högt uppsatta personer inom partiet. Innerst inne förstår de det här. Jag känner ingen rädsla för KKP eftersom jag vet att jag representerar de vanliga medborgarnas röst, säger Wang.

Wang Zhaojun är medlem i den ständiga kommittén för Folkets politiska konsultativa konferens i Auhuiprovinsen. Han föddes i Peking 1948 och har arbetet i fabrik, tjänat som soldat i folkets frihetsarmé och arbetat som mellanstadielärare. 1982 tog han examen vid Pekings elektriska krafthögskola. Numera är han affärsman och har bland annat uppfunnit en maskin för plastgjutning som sålts i över trettio länder och regioner.

Översatt och bearbetad från engelska