Inte född under lycklig stjärna - präglar också vuxenlivet
Olika förutsättningar och familjeförhållanden ger barnen olika start i livet som präglar dem upp i vuxenlivet. Barnen på bilden har ingen anknytning till artikeln. (Foto: AFP/Sven Nackstrand


Alla barn har inte förmånen att växa upp på livets solsida. Social utsatthet, psykisk och fysisk ohälsa i barndomen följer ofta med ända upp i vuxenlivet, visar en ny rapport från IFAU.

Enligt IFAU är sambandet mellan föräldrars och barns förvärvsinkomster inte lika starkt i Sverige som i många andra länder. Familjebakgrunden har dock betydelse. 

– I dagens Sverige finns tydliga samband mellan familjebakgrund och risken för att vara socialt utsatt även som ung vuxen, säger Anna Sjögren, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande. 

IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har granskat data på alla personer som är födda 1985 och var boende i Sverige 2007. 

Resultatet visar att barn till föräldrar som är socialbidragstagare och lågutbildade oftare har låga meritvärden i grundskolan och klarar sällan av gymnasiet. Vid 22 års ålder saknar de också oftare inkomst helt och blir också oftare själva socialbidragstagare senare i livet. 

Även när det gäller hälsan så riskerar barn till socialbidragstagare och separerade föräldrar att må sämre både fysiskt och psykiskt. Det ökar i sin tur risken för dåliga skolresultat och social utsatthet senare i livet. 

Rapporten visar, i motsats till internationella studier, att även kortare sjukdomsperioder under uppväxten kan medföra negativa konsekvenser.

– Det är inte nödvändigtvis socialbidragstagandet eller separationen i sig som orsakar barnets sämre hälsa, betonar Anna Sjögren. Dessa kan istället vara symptom på något annat problem i familjen som har negativa följder för barnen. 

Det är viktigt att de utsatta barnen får tidig hjälp av BVC, förskola och skolan.

– Insatser i tidig ålder är viktiga, säger Anna Sjögren. Internationell litteratur visar att åtgärder innan 8–10 års ålder påverkar hur barns kognitiva förmåga utvecklas. Men även social kompetens, självdisciplin och motivation är viktiga för framtida utfall och mycket tyder på att barn kan träna dessa även längre upp i åldrarna.

Metod:
Undersökningen baseras på alla individer som är födda 1985 och bodde i Sverige 2007. Genom att lägga samman data från SCB och Socialstyrelsens slutenvårdsregister kan vi undersöka hur familjebakgrund och barnens hälsa, mätt via inskrivningar i slutenvården, vid olika åldrar hänger samman med utbildningsprestationer, socialbidragstagande och inkomster vid 22 år.