Inte bara människor har leksaker


En 14 år lång studie som publicerades 21 december i Current Biology har funnit bevis för att unga schimpanser leker med pinnar i sin miljö på samma sätt som barn leker med dockor. Det finns också en skillnad mellan unga hanar och honor i hur de behandlar sina leksaker.

Sonya Kahlenberg på Bates College (tidigare på Harvard University) och Richard Wrangham på Harvard University genomförde studien bland schimpanserna i Kanyawara i Kibale National Park, Uganda

”Här presenterar vi de första bevisen för könsolikheter i användningen av lekföremål bland […] schimpanser”, säger forskarna i sin artikel. ”Vi märker att unga [schimpanser] tenderar att bära med sig pinnar på ett sätt som får en att tänka på lek med dockor, som hos barn och apor i fångenskap, och detta beteende är mer vanligt bland honor än bland hanar.”

I en studie som publicerades 2008 fann man att rhesusapor i fångenskap har samma preferenser som barn när man visar dem leksaker – hanarna föredrog maskulina leksaker som bilar medan honorna föredrog dockor.

Från 1993 till 2006 observerade Kahlenberg och Wrangham 301 tillfällen där schimpanser använde pinnar, varav 38,9 procent var fall där de bar pinnarna, vilket definierades som ”att hålla eller vagga lösa pinnar […], inklusive barkbitar, träbitar, grenar, i handen, munnen, underarmen eller, vilket var mest förekommande, instoppat mellan magen och låret.”

”Individer bar pinnar i perioder om en minut till mer än fyra timmar och under den tiden vilade de, vandrade, klättrade, sov och åt som vanligt”, skrev de i artikeln.

”Till skillnad från annan användning av pinnar togs pinnarna regelbundet till kojor under dagen (vid åtminstone 25 tillfällen; 6 honor, 2 hanar) där individer vilade och ibland sågs leka sporadiskt med pinnen”, rapporterade de, och det fanns ”ingen märkbar funktion” i beteendet kring att bära pinnarna.

I boken ” The Nature of Play: Great Apes and Humans” från 2005 dokumenterades fall där apor som fötts upp av människor visade omsorg om föremål, liksom två detaljrapporter om vilda schimpanser som använde pinnar som dockor.

”I Kanyawara bar och lekte en 8-årig hane med en liten träbit i fyra timmar och gjorde också ett separat rede för den; och medan modern bar hennes sjuka syskon bar. En 8-årig hona i Bossou (Guinea) bar en träbit och slog den på samma sätt som när man ’smiskar rumpan på ett barn’”, summerade Kahlenberg och Wrangham rapporten i sin artikel.

I studien noterade Kahlenberg och Wrangham att ”bärande av pinnar upphörde med moderskapet.” De hade bara stött på sex fall där vuxna honschimpanser bar pinnar, och samtliga inträffade innan honorna fick sin första unge.

– Vi trodde att om pinnarna hanteras som dockor skulle honor bära pinnarna mer än vad hanar gör och skulle sluta bära pinnar när de får egna ungar. Vi vet nu att båda dessa saker är korrekta, , sade Wrangham i ett pressmeddelande.

”Skillnader mellan könen, när unga [schimpanser] bar pinnar, var inte ett resultat av att honorna observerade sina mödrar bära pinnar, eftersom mödrarna aldrig bar pinnar”, konstaterade forskarna i artikeln. ”Istället lärde sig uppenbarligen de unga socialt från varandra.”

Detta är den första schimpansflocken där bärande av pinnar observerats. Eftersom schimpansflockar genom sin ringa storlek normalt har få unga schimpanser behövs fler studier för att avgöra huruvida detta beteende är specifikt för Kanyawara, påpekade forskarna.

Om bärande av pinnar inte förekommer i andra schimpansflockar ”kommer det att vara första gången en tradition upprätthålls endast bland de unga, likt barnvisor och en del lekar bland mänskliga barn”, sade Wrangham i pressmeddelandet.

”Detta tyder på att schimpansernas beteendemässiga traditioner är än mer lika dem bland människor än vad man tidigare trott.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47780/