Inte bara korruption
Bo Xilai deltar i nationella folkkongressen den 5 mars, 2012, i Peking. Direkt efter att den avslutats togs Bos uppdrag ifrån honom. (Foto: Feng Li/Getty Images


Bo Xilai, Kinas kommunistpartis numera fallne kronprins, har inte bara utsatts för rättsliga åtgärder i hemlandet – i den parodiska rättegången rörande korruption som nyligen hölls – har han också polisanmälts i flera västländer för grova brott i förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

Polisanmälningar och stämningsansökningar lämnades in till myndigheterna i bland annat Sverige när Bo Xilai reste runt i världen i egenskap av Kinas handelsminister, en post han innehade åren 2004-2007.

Utöver Sverige drog han på sig polisanmälningar och stämningar i bland annat Finland, Spanien, Storbritannien, Polen, Ryssland, USA, Australien, Korea, Peru och Chile.

Det samma gäller för övrigt för kommunistpartiets förre ledare Jiang Zemin, som högste ansvarig för förföljelsen mot Falun Gong i Kina, när denne under sin ämbetstid besökte andra länder.

I Sverige polisanmäldes Bo Xilai två gånger av Svenska föreningen för Falun Dafa, vid sina besök 2006 och 2007.

Anmälan från 2006 lyder: ”Bo Xilai har haft en ledande roll i förföljelsen av Falun Gong under sin tid som borgmästare i staden Dalian (1999-2001) samt som guvernör i Liaoning-provinsen (2001-2004). Han implementerade den dåvarande kinesiske presidenten Jiang Zemins direktiv ned till den lokala nivån i kampanjen att förfölja Falun Gong. Det har innefattat direktiv rörande massarrestering, kidnappning, tortyr, och massmord, tvångs- och omskolningsläger osv. Liaoning-provinsen är bland de provinser där flest Falun Gong-utövare dödats och organstölder i stor skala avslöjats.”

Året därpå kompletterades de anklagelserna med en begäran om undantag från immunitetsavtalen mellan Sverige och Kina på grund av de grova brott Bo anklagades för. Föreningen ville också undersöka om Internationella brottmålsdomstolen (ICC) kunde kopplas in, trots att Kinas regim valt att inte ansluta sig till ICC.

Den farsartade rättegången mot Bo Xilai handlade inte om de värsta brott han begått. Han har anklagats för delaktighet i organskörd från levande människor, offren har främst varit Falun Gong-utövare.

Den kinesiska regimen har alltmer förstått hur besvärande anklagelserna om organskörd är. De oberoende utredarna David Matas och David Kilgour från Kanada har undersökt anklagelserna och blivit övertygade om att det verkligen har skett en storskalig organiserad organskörd i kinesiska fångläger, och att organen används vid transplantationer, inte sällan köpta för dyra pengar av västerlänningar. Medvetenheten om dessa brott har också spridits runt världen sedan de första avslöjandena kom i början av 2006.

Det har inte sagts exakt när domen mot Bo Xilai ska meddelas men alla bedömare förmodar att han döms till ett ansenligt fängelsestraff. Det faktum att Bo varit högt uppsatt och sannolikt ha vänner kvar på höga positioner betyder ingenting – genom kommunistpartiets historia har de som hyllats ena dagen avrättats den andra. Det ligger i partiets natur.

Om Bo Xilai sätts i fängelse för korruptionsanklagelserna sker det för att den kinesiska regimen vill gömma undan honom, och slippa de besvärande skuldfrågor han väcker. Om Bo händelsevis skulle släppas fri kan han inte resa till något av de länder där han polisanmälts utan att dra på sig rättvisans uppmärksamhet. Och den negativa uppmärksamheten skulle falla även på den kinesiska kommunistregimen. Skuldbördan från organstölderna har blivit så tung att det Kinesiska kommunistpartiet inte kan bära den. I det sammanhanget är Bo Xilai ett billigt bondeoffer.