Inte bara ett träd – en avbild av naturen i miniformat
Den klassiska formen av en blåen - den runda skålen betonar trädets feminina karaktär (Foton: Samira Bouaou Epoch Times)


Den japanska ambassaden i Ottawa var värd för den årliga bonsaiföreningens utställning som också var ett 80-års jubileum för de diplomatiska relationerna mellan Kanada och Japan. 

Ordagrant översatt betyder bonsai (uttalas bon-saj) ”plantan i en behållare”. Syftet med detta uråldriga sätt är att odla ett träd eller buske i formen av en fullskalig planta men ändå behålla dess miniatyrform.


Unga och gamla tycker om att titta på vackert odlade miniatyrträd eller buskar.

Unga och gamla tycker om att titta på vackert odlade miniatyrträd eller buskar.

Det finns många estetiska hänsynstaganden när man formar en bonsai; som symmetri, balans, upprepning av formen, storleken och formen på behållaren. Krukans storlek och form ska vara i harmoni med plantans form; större träd kräver större kruka och krukan behöver ha en kompletterande färg och form. Mellanrummet mellan grenarna används för att utjämna formen på ”designelementen”, säger Barney Shum ”och för att vägleda betraktarens öga genom plantan”. Plantan ska synas ”på ögats nivå med en neutral bakgrund”.

Att skapa en bonsai är en verklig konstform och skickligheten ligger i ”att designa den levande plantan”. Processen kan ta många år och blir kanske aldrig klar eftersom plantan växer och förändrar sin form.


Barney Shum visar hur man formar och beskär en enbuske.

Barney Shum visar hur man formar och beskär en enbuske.

För att få miniatyrer klipps trädet och dess rötter. ”Att plocka är bättre än att skära eftersom det endast skapar ett brottställe, som gör att fuktigheten bevaras”, säger Shum när han säkert plockar hög efter hög av ”löv” från enen som han arbetar på. Det är klokt att använda växtnäring vid den dagliga vattningen och fukten håller trädet levande även om det är minimalt med jord. 

Intressant är att de frukter och blommor som bildas på dessa miniatyrplantor ofta har naturlig storlek, som om plantan inte visste att dess storlek hade förändrats. 


Japansk svartpinje som ser ut att tippa över.

Japansk svartpinje som ser ut att tippa över.

Formningen av trädet åstadkoms genom att linda en anodiserad aluminiumtråd runt grenarna och stammen så att de kan fixeras till det sätt man vill ha plantan på. Genom att titta på hur ett träd växer i sin naturliga miljö kan man forma det på olika sätt; uppåt, nedåt, lutande, dubbla grenar eller multipla plantor som efterliknar en skog. 

Det finns tre olika bonsaiskolor; den kinesiska, den japanska och den tropiska. Den japanska skolan föredrar ”en idealiserad version av naturen” medan den kinesiska skolan berättar om en historia och en händelse. Designföremål som stenar eller figurer kan läggas till i behållaren i den kinesiska skolan.

En populär design som kallas ”mamman och barnet” i den kinesiska skolan och ”tvillingträdet” i den japanska skolan, består huvudsakligen av övre grenar och mindre lägre grenar som växer i samma riktning.


En japansk krypande dvärgen ser ut som den var plockad från en skrovlig klipphylla placerad på en trädrot med en liten planta bredvid som kontrast.

En japansk krypande dvärgen ser ut som den var plockad från en skrovlig klipphylla placerad på en trädrot med en liten planta bredvid som kontrast.

Inhemska träd och plantor ska placeras utomhus från våren till hösten för att ge dem en naturlig växtmiljö och tas in innan vintern så att de får en viloperiod i januari. Den tropiska plantan kan endast odlas inomhus.


Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/life/bonsai-show-ottawa-bonsai-society-jana-embassy-3988.html