Instängda känslor riskabelt för hälsan
Undertryckt ilska och andra starka känslor kan försämra hälsan. Här låter dock den franska fotbollstränaren Luis Fernandez ilskan flöda. (Foto: AFP)


Kan trauman från våra tidigare liv påverka vårt nuvarande liv? Här är några av mina tankar om läkande, en kall vinterdag i New York. Förhoppningsvis kan de komma till användning och inspirera dig att hitta vägledning till helande inifrån och ut.

Allt helande handlar egentligen om känslomässigt helande. Det är ordagrant ett ”inre arbete”. Därför kallar jag det läkande inifrån och ut.

Hämmade känslor kan orsaka sjukdomar. Hur den sjukdomen manifesterar sig hos var och en av oss är helt individuellt. Att släppa känslor kan läka sjukdomar, även cancer och sjukdomar som den västerländska medicinen anser som obotliga.

Ilska, rädsla och sorg är tre primära känslor som kan orsaka sjukdomar. De är normala och naturliga känslor vilka vi alla upplever som en naturlig sida av vår underbara mänsklighet. När dessa känslor förblir obearbetade (internaliserade) utan möjlighet att komma till uttryck och frisläppande kan de skapa ett slags tillstånd med vibrationer i kroppen och sinnet som stör den naturliga homeostatiska balansen.

Den här obalansen kan uttrycka sig i form av olika symptom från kroppen och sinnet. Jag använder termen kropp och sinne eftersom dessa symptom kan uppträda i fysisk och emotionell form eller i båda. När symtomen blir tillräckligt starka kan vi i den västerländska medicinen beteckna dem som en sjukdom.

Var kommer de undertryckta känslorna ifrån? Det här är relaterat till din världsbild. De kan främst komma från traumatiska upplevelser som vi haft under vår nuvarande livstid. Dessa inträffar oftast i vår tidiga barndom när vi förlorar det underbara okonstlade tillståndet och blir medvetna, samstämda och känsliga för upplevelser omkring oss. Kanske har vi upplevt händelser som är känslomässigt smärtsamma och ett naturligt sätt kan då vara att skydda oss genom att internalisera de här känslorna.

En annan källa till undertryckta känslor kan vara erfarenheter ur tidigare liv. Om den här idén är utmanande ber jag dig släppa misstron och läsa vidare. Det finns en stor mängd av forskning vilken stödjer trovärdigheten för detta fenomen. Det är forskning utförd av ansedda vetenskapsmän, framför allt fysiker och ingenjörer. Återigen finns det inte utrymme här för detaljer men kontakta gärna mig om du är intresserad av att få mer uppgifter.

Traumatiska upplevelser från föregående liv vilka inte läktes under tidigare inkarnationer kan ha burits med oss då vi gick in vår nuvarande kropp och själ i detta livet. Fascinerande nog så delas detta synsätt om tidigare live av de flesta läkekonsttraditioner världen över. Dessa traditioner beaktar och drar nytta av den här uppfattningen i sin förståelse och behandling av hälsa och sjukdom.

Nästa vecka: Del 2, Hur man frigör känslor och skapar helande

Muehsam är läkare, musiker och författare bosatt i New York City. Hon kan kontaktas på e-postadressen: transformationalmedicine@gmail.com

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28777/