Innovativ läkemedelsforskning är ofta högriskprojekt
Ola Granström. (Bild: Handelshögskolan Stockholm)


Att forska fram läkemedel är dyrbart för läkemedelsindustrin. Bygger idén dessutom på något nytt, ett innovativt läkemedel, ger sig företaget in i ett högriskprojekt. Den slutsatsen drar Ola Granström, forskare vid Handelshögskolan, Stockholm, i sin studie av läkemedel och dess produktcykler.

Granström har haft tillgång till unika data från den svenska läkemedelsmarknaden för åren 1987-2007. Han har undersökt sambandet mellan ett läkemedels innovationsgrad och dess försäljning.

Ur läkemedelsföretagets synvinkel är det oklart vilken forskning och utveckling som lönar sig bäst av innovativa eller imiterande (icke-innovativa) läkemedel. Ett innovativt läkemedel har svag försäljning efter att det kommit ut på marknaden och några år efteråt. Det är också stora variationer vid försäljningen av de mest innovativa läkemedlen.

– Slutsatsen av min studie är att innovativa läkemedel ger hundra procent högre försäljningsintäkter än imiterande (icke-innovativa) läkemedel i genomsnitt, säger Ola Granström i ett pressmeddelande.

Samtidigt blir enligt Ola Granström vissa innovativa läkemedel försäljningssuccéer medan andra blir förlustaffärer. Detta gör det svårt för läkemedelsföretagen att göra rättvisande kalkyler.

Det är därför fortfarande oklart om innovativ eller imitativ forskning lönar sig bäst. Den höga variationen för försäljningen av de mest innovativa läkemedlen visar att genuint innovativ forskning är ett högriskprojekt.

Forskning som tidigare gjorts på amerikansk data har visat att sju av tio nya läkemedel inte täckte sina forsknings- och utvecklingskostnader. Frågan kvarstår om de riktigt innovativa läkemedlen har högre eller mindre sannolikhet att täcka sina utvecklingskostnader än de imiterande läkemedlen.