Inkunabel hittades vid röjning
Ett exempel på en inkunabel, Gutenbergs bibel.


Det är inte alla gånger som det finns register över allt som finns i ett magasin och ibland kan riktigt stora överraskningar träffas på, såsom när bibliotekarien på Sundsvalls bibliotek hittade en ovärderlig bok i bibliotekets magasin.

När Johan Gutenberg uppfann den västerländska boktryckarkonsten omkring år 1450 fortsatte man att pynta böckerna. De första tryckta böckerna kallas inkunabler. De har svart text och den första bokstaven i ett stycke målades för hand med röd eller blå färg och den illustrerades.

En av dessa böcker hittade bibliotekarien Görel Dahlin när hon röjde i Sundsvalls stadsbiblioteks magasin för ett par dagar sedan. Att stadsbiblioteket hade en sådan ovärderlig bok i sitt magasin hade de ingen aning om uppger Sundsvalls Tidning.

Denna inkunabel är en lagbok som behandlar den sachsiska rätten vid 1200-talet. Boken skrevs ursprungligen för hand av en adelsman, Eike von Repgau. På 1400-talet bearbetades texten och trycktes.

Hur denna nästan 600 år gamla bok hamnat i Sverige vet ingen. Sundsvalls Tidning tror att den kan ha kommit som krigsbyte vid 30-åriga kriget. I alla fall var det läkaren A F Christiernins dödsbo som 1906 donerade den till läroverksbiblioteket, för att den senare kom att hamna på stadsbiblioteket i Sundsvall.

En sådan dyrgrip till bok måste förvaras på ett säkert sätt och sålunda hamnade den i Stockholm på Kungliga biblioteket. Där har man i alla fall lite koll för i Christiernins donation ingick ytterligare en inkunabel, ”Bernardus, Sermones de tempore et sanctis, Speyer”.

Görel Dahlin, bibliotekarien som hittade ”Eike von Repgow, [Sachsenspiegel] Hie vahet an das register des ersten buchs über den sachsenspiegel. [Bearb.] Theodericus von Bockstorf, Ausburg, Anton Sorg, 1481”, som den fullständiga titeln lyder, letar nog redan efter den andra dyrgripen.