Inkomstklyftorna ökar i Kina
Kinesiska arbetare tillverkar risdumplings på en fabrik i Jiaxing i Zhejiangprovinsen i östra Kina. Enligt färsk statistik ökar inkomstklyftorna mellan de högst och lägst avlönade i Kina. Bilden har inte något direkt samband med artikeln. (AFP PHOTOS)


Inkomstklyftorna ökar i Kina, visar färsk statistik från Kinas officiella statsmedia Xinhuanet.com.

De genomsnittliga lönenivåerna i branscher med monopol, som el, telekom, finans, försäkring och tobak, är två till tre gånger högre än lönerna inom andra sektorer. De verkliga inkomsterna i dessa branscher kan vara mellan fem och tio gånger högre än genomsnittet för övriga industrier om man även tar hänsyn till andra ersättningar och förmåner, enligt bedömningar. Detta gap är långt större än den allmänt accepterade normen om tre gångers skillnad.

Arbetsrättsaktivisten Cai Chongguo, som numera bor i Frankrike, hävdar att de stora inkomstklyftorna bottnar i Kinas orimliga ekonomiska struktur och myndigheternas överdrivna kontrollbehov.

– Kina har en underutvecklad marknadsekonomi. De höga inkomsterna i dessa branscher är en följd av myndigheternas monopol och protektionism, samt bristen på insyn, förklarar Cai.

Den kinesiske ekonomen Cheng Xiaonong, numera bosatt i USA, menar att inkomstuppgifterna inte speglar verkligheten eftersom de dolda inkomsterna för högre kinesiska ämbetsmän avsiktligen har utelämnats i statistiken.

– Det är vanligt att anställda inom högteknologiska och professionella industrier har högre löner till följd av arbetets komplexitet och utbildningen som krävs. Fast i Kina kan inkomsterna för högre ämbetsmän i själva verket vara betydligt högre än de inom exempelvis finanssektorn eftersom de skattefria ersättningarna och förmånerna är väldigt stora, berättar Cheng.

Inkomstklyftorna i Kina har ökat snabbt under de senaste årtiondena, ända sedan Kinas ekonomiska reformer genomfördes på 70-talet. År 1978 var inkomstskillnaderna mellan de högt och lägst avlönade 1,8 gånger. De ökade till fem gånger 2005.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17220/