Inget parti får egen majoritet i brittiska valet
Den brittiske oppositionsledaren, De konservativas partiledare David Cameron mottar beskedet att han återtagit sin plats i parlamentet. Hans parti fick flest röster och mandat men fick inte den majoritet som krävs för att direkt bilda en regering. (Foto:Kirsty Wigglesworth/AFP/Getty Images)


Det brittiska valet har resulterat i ett ”hängt parlament” där inget parti får egen majoritet i parlamentet. Det konservativa partiet vann flest mandat men nådde inte absolut majoritet, vilket automatiskt skulle ge dem makten.

Den synbart blixtsnabba uppgången för Nick Clegg som förutspåtts i opinionsmätningarna överfördes inte till valurnorna, utan hans parti Liberaldemokraterna ökade sin andel av rösterna med endast en procent.

Valet resulterade i att De konservativa fick 299 mandat, Labour 255 och Liberaldemokraterna 54.

Det står klart att De konservativa inte vunnit den majoritet som behövs för att automatiskt ha rätt att bilda regering.

Den konstitutionella form som tillämpas om valresultatet blir ett ”hängt parlament”, där inget parti har majoritet, innebär att Gordon Brown blir kvar som premiärminister och är den som först ges möjlighet att försöka bilda regering. Det enda alternativet för Gordon Brown skulle vara att göra ett avtal med Nick Cleggs Liberaldemokrater.

Nick Clegg har dock låtit förstå att hans parti först kommer att prata med De konservativa om möjligheten att bilda regering tillsammans, i och med att han under sin valkampanj har sagt att han skulle vända blicken mot det parti som har flest mandat och röster.

Storbritannien har inte haft ett ”hängt parlament” sedan år 1974.

Det kan ta flera dagar innan det blir klart vilka som kommer att bilda regering, allt beroende på hur förhandlingarna mellan parterna utvecklas. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34924/