Inget nytt medlarbud trots löfte


Förhandlingarna mellan industrifacken och arbetsgivarna fortsatte på söndagen. Men det utlovade slutbudet lades inte fram.

Medlarna, de så kallade opartiska ordförandena, träffade på söndagen både arbetsgivare och fackförbund. Benne Lantz och Gösta Larsson medlar för att nå fram till ett nytt avtal inom verkstadsindustrin. Det avtalet är det enskilt största i denna förhandlingsomgång och berör 300 000 anställda – det vill säga hälften av dem som omfattas av förhandlingarna.

Till söndagseftermiddagen var ett nytt bud utlovat, men det löftet drogs sedan tillbaka av medlarna.

TT: Varför blev det inget nytt bud?

-Det har jag inga kommenterar till. Jag vill inte kommentera själva förhandlingen, sade Benne Lantz till TT vid 15-tiden.

Han hoppades dock kunna presentera en ny tidsplan för förhandlingarna senare under kvällen.

Nej från facket

I lördags avvisade samtliga berörda fackförbund de opartiska ordförandenas bud. ”Lönenivån är oacceptabelt låg”, motiverade Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz, som också gjorde klart att parterna stod långt ifrån varandra.

Arbetsgivarna sade, å sin sida, ja till förslaget som skulle ha gett medlemmarna löneökningar på 9,2 procent över tre år.

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen deklarerade på söndagen att bollen nu ligger hos fackförbunden.

-Det är ju facket som sagt nej till budet, så det är i första hand med dem som samtalen måste föras, sade Teknikföretagens informationschef Jonas Cohen.

Kan dröja

Sifs presschef, Louise Gerdemo Holmgren, räknade på söndagskvällen med att ett nytt bud skulle dröja till åtminstone onsdag.

-Vår förbundsordförande och förhandlingschef har träffat samtliga opartiska ordförande under eftermiddagen och tillsammans har vi gått igenom läget, men vi har inte fått något besked om varför det inte blev något nytt bud, säger hon.

Gerdemo Holmgren har dock inte fått några indikationer om att förhandlingarna strandat.

-Jag tror att det handlar om att de inte hunnit få fram något nytt slutbud.

Sif vill få besked med två dygns varsel innan nästa bud läggs fram. Därför tror Louise Gerdemo Holmgren att nästa steg i förhandlingarna tas tidigast på onsdag.

Parterna har ännu tre veckor på sig att komma överens, innan det nuvarande avtalet löper ut.