Inget kärnvapenförbud i Natoavtalet
Värdlandsavtalet med Nato kan snart bli lag. (Foto: Marit Hommedal /NTB/TT-arkivbild)


Värdlandsavtalet med Nato är nu ett steg närmare att skrivas in i svensk lag – utan det kärnvapenförbud som kritikerna krävt.

– Vi behandlar kärnvapen som att gå mot röd gubbe. Det är förbjudet, men vi kontrollerar det inte och det finns inga böter, säger Carl Schlyter (MP).

Flera MP-ledamöter har krävt att lagtexten om värdlandsavtalet med Nato ska slå fast att kärnvapen inte får tas in i landet och att Sverige ska få genomsöka främmande fartyg, vilket kan vara kontroversiellt enligt internationell rätt.

I det lagförslag som de socialdemokratiska och miljöpartistiska riksdagsgrupperna ställt sig bakom och som nu går på remiss till Lagrådet, nämns inte kärnvapen annat än i de omgärdande kommentarerna.

– Man borde ha skrivit in i texten att fartyg som inte underkastar sig inspektionsrätt inte får tillåtas att komma in. Står det inte i lagtexten kan regeringen göra som den vill, säger Carl Schlyter (MP).

”Med sorg”

En annan kritiker i MP:s riksdagsgrupp är Jabar Amin:

– Det är med sorg jag konstaterar att vår regering och särskilt Miljöpartiet går med på ett avtal som urholkar alliansfriheten, som låter Sverige bli bas för angrepp mot tredje land och som låter krigsfartyg komma in med kärnvapen utan att vi har rätt att inspektera dem, säger Jabar Amin.

MP-ledamöterna kommer att fortsätta kämpa för att propositionen skrivs om innan den läggs fram i riksdagen.

Ministern tillbakavisar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) menar att kritiken är obefogad. Avtalet finns främst till för att minska administrationen kring gemensamma övningar och har ingenting med kärnvapen att göra, säger försvarsministern.

– Vi är inte beredda att acceptera kärnvapen på svenskt territorium, i svenska hamnar eller i svenskt luftrum. Jag förutsätter att även följande regeringar följer den inriktningen. Det här avtalet påverkar inte grundförhållandet.

TT: Hur gör man där svensk och internationell rätt krockar?
– Svensk rätt överflyglar allt. Det finns ingenting i det här avtalet som förändrar eller inskränker svensk lagstiftning. Inte en enda militär stövel, uniformspersedel, stridsfordon eller någonting annat kopplat till övningsverksamhet kommer in med mindre än inbjudan från svensk regering, säger Peter Hultqvist.

Värdlandsavtalet med Nato
Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd undertecknades den 4 september 2014.
Avtalet omfattar principer för att basera Natostyrkor i Sverige och för svenskt stöd till styrkorna.
Det innebär att Nato tillåts transportera helikoptrar, flygplan och fartyg på svenskt territorium.
Natostyrkor kan bara placeras i Sverige efter svensk inbjudan.
Avtalet innebär förändringar i olika svenska lagar.
Natopersonal ska kunna ha immunitet och privilegier när det gäller till exempel skatter, tullregler och regler för bruk av fordon.
De förändringarna kräver ett riksdagsbeslut.
Avtalet är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2016 och har brett stöd i riksdagen.
Källa: Ds 2015:39