Inget kan stoppa avhoppen från Kinas kommunistparti säger Lech Walesa
Polens tidigare president Lech Walesa under premiärvisningen av filmen ”Man of Hope” på den 70:e filmfestivalen i Venedig den 5 september 2013. Walesa skickade nyligen ett brev som stöder den fredliga Tuidangrörelsen där kineser lämnar kommunistpartiet. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)


Det finns en rörelse som i tysthet förändrar Kina. Fram till april i år hade över 200 miljoner kineser anslutit sig till tuidangrörelsen, där de drar sig ur det kinesiska kommunistpartiet och dess underavdelningar, ungdomsförbundet och unga pionjärerna.

Polens tidigare president Lech Walesa ledde Polen bort från kommunismen. I ett brev till ett rundabordssamtal, som hölls på Kievs Tuidangcenter i Ukraina den 11 juni, gav han sitt fulla stöd till tuidangrörelsen.

”Kommunismen saknar som ett system mänskliga värden och är oförenlig med civilisationens utveckling. Den var från början förutbestämd att förr eller senare kollapsa”, sade Walesa.

”Det här omänskliga systemets fall är inte bara en effekt av historisk rättvisa, inte resultat av motståndet från hela generationer utan också, eller rättare sagt först och främst, en effekt av att man satte tilltro till och anförtrodde en nation till Guds vilja”.

Polens väg till självständighet kom inte bara genom att mobilisera samhället utan också genom andlig ledning.

Inför en stor folkmassa i Warszawa 1988 bad den dåvarande polske påven Johannes Paulus II om hjälp från högre makter och sade: ”Låt din ande komma ner hit och förändra det här landet”.

”När dessa ord uttalades trodde ingen på kommunismens fall. Men i de större tingens ordning kan ingenting stoppa ett folks längtan efter frihet, demokrati och respekt för människors rättigheter”, sade Walesa.

Ett år efter påvens tal började kommunismen i Polen att falla.

Med denna händelse i åtanke sade Walesa att han tror att Tuidangrörelsen i Kina kommer att gå samma väg.

”Jag tror fullt och fast att ingenting längre kan stoppa den här rörelsen, den här historiska vågen. Ingen kan stoppa en anda av frihet och sanning”, sade han.

”Precis som då, när Gud gav mig uppdraget att leda en frihetsrörelse som slog ut kommunismen i Polen och Europa, är det samma sak idag när han ger mig uppdraget att stödja alla dem vars kamp fortfarande pågår”.

Ukrainas avvecklande av kommunismen

Ukrainas regering stiftade nyligen flera lagar för vad de kallade för avvecklande av kommunismen i landet. Lagarna trädde i kraft och undertecknades av Ukrainas president Porosjenko den 15 maj.

– De stiftade fyra lagar som i grund och botten kriminaliserar kommunismen. Som en uppföljning av att lagstiftningen trädde i kraft åkte vi dit för att hålla ett rundabordssamtal, sade David Tompkins, PR-ansvarig för Tuidangcentret, i en telefonintervju.

Tuidangs rundabordssamtalen i Ukraina fick stöd av flera kända röster. Eventet kallades för: ”Kommunismens brott och processen av att avveckla kommunism i Ukraina, Kina och resten av världen”.

Oleksandr Mosiyuk, som var borgmästare i Kiev när Sovjetunionen föll, fanns bland deltagarna. Han sade att ”kommunismen är planetens sjukdom”.

Den brittiska politikern och tidigare vice ordföranden i Europaparlamentet, Edward McMillan-Scott, hade enligt Tompkins, tänkt delta i samtalen men avråddes av den brittiska regeringen eftersom han finns med på Rysslands svarta lista.

– Det jag tycker utmärker rundabordssamtalen är att folket i Ukraina förstår på djupet vad kommunism är, hur skrämmande kommunismen är, sade Tompkins.

– När man pratar om ett land som Ukraina där kommunisterna hade en folkmordspolitik för att eliminera en fjärdedel eller en tredjedel av befolkningen med hungersnöd, förstår de vad kommunism är, sade han.

I panelen vid samtalen fanns förutom Tompkins, Sen Nieh, professor vid Catholic University of America, Charles Lee, tidigare samvetsfånge i Kina och Anna Maliar från Kiev, advokat och expert på politiska brott.

Översatt från engelska