Ingen vet hur många utvisade som försvinner i Danmark
I stället för att ta flyget till sitt hemland försvinner de utvisade från Danmark och ingen vet vart de tar vägen. (Foto: AFP)


Danmark saknar statistik över hur många utvisade flyktingar som försvinner i landet efter att de har fått utvisningsbesked. Informationen används ofta i den danska flyktingdebatten och nu har två partier begärt att få veta varför informationen inte längre redovisas.

Sedan danska polisens utlänningsenhet bytte datasystem år 2012 saknas parametern försvunna utvisade asylsökande, skriver Politiken.dk. Åren dessförinnan gick några hundra utvisade varje år under jorden istället för att tvingas lämna Danmark för en ofta oviss och osäker framtid i det land de utvisats till: 2009 – 187 st, 2010 – 247 st och 2011 – 319 st.

Rikspolisens uppfattning är att bara ett mindre antal av de försvunna befinner sig i Danmark. Merparten tros ha begett till Sverige eller Tyskland.

Flyktingpolitiken är en het fråga i Danmark och statistik om antalet försvunna flyktingar används ofta som argument i debatten. Uppgiften fanns fram till år 2011 i rikspolisens årsrapport. Nu har två partier, Dansk Folkeparti och Venstre, begärt att justitieministern Karen Hækkerup (S) svarar på varför det inte längre finns statistik över antalet försvunna flyktingar.