Ingen rättvisa för appellanter
(Foto:rightscampaign.blogspot.com)


Uppmuntrade av nyheten att den kinesiska Högsta domstolen nyligen gett protesterande medborgare rätt, försökte ett 30-tal offer för tvångsvräkningar, vilka även fått sina hus förstörda, att överklaga hos en domstol i Jiangsuprovinsen. Man fann dock att rättvisans dörrar var igenbommade, enligt en rapport på bloggen Rights Campaign Blogspot.

De protesterande bor i staden Yixin i östra Kina och har appellerat till många olika myndighetskontor sedan deras mark togs ifrån dem 2003. Några av dem sade att de hotats och tvingats skriva på ett avtal att de skulle vräkas och deras hus rivas.

De bodde tidigare på den plats där stadens busstation nu står. De överklagade till domstolen för att få rätt att inleda  en  rättegång för rättmätig kompensation och en ny plats att bo på och de krävde att domstolen skulle följa Högsta domstolens yttrande den 9 november som räknade upp ”förslag till beskydd av rätten att driva administrativa civilmål”.

På senare år har regeringen gjort handlingar tillgängliga för allmänheten, men inte alltid i tid. När dessa personer fick undersöka handlingarna såg de att ett företag hade rättigheterna att använda marken, men att stadens kontor för markförvärvning och bevarande hade licensen för att vräka dem och riva husen. De misstänkte att regeringen och markutvecklingsföretaget samarbetat för att stjäla deras land och göra en stor vinst på det.

Preskriberingstiden hade dock gått ut när de väl lyckats samla ihop de nödvändiga bevisen.

En av de protesterande, Wei Daohuan, intevjuades av en RFA-reporter via telefon.

– Vi gick vidare med stämningen så snart vi kunde, men domstolen avslog vårt fall. Vi bad om ett skäl, men tjänstemannen sade att han inte behövde ge oss något skäl och inte tänkte göra det.

Zhang Jiangping på Rights Campaign Blog kontaktade en tjänsteman vid domstolen för att ifrågasätta detta handlande.

– Jag sade att han borde beskydda de processandes rättigheter och intressen och att domstolen inte borde förvrida och trampa på lagen för att hindra folk från att utnyttja sina medborgerliga rättigheter att framföra klagomål mot myndighetspersoner. Jag sade att domare borde följa lagen. Han svarade bara att ”det är såhär vi gör här”. Jag försökte tala med honom mer men han lade på luren.

– Högsta domstolens uttalande var uppmuntrande, men vi har fortfarande inte sett några proaktiva åtgärder vidtas här, sade Zhang.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26303/