Ingen el alls från Ringhals
Ringhals kärnkraftverk. (Annika Örnborg / Ringhals)


Hela Ringhals står nu stilla. Först i början av december planeras att alla fyra reaktorerna samtidigt kan vara i drift.

Längst avstängd har Ringhals 2 varit. Efter att årets revision, som startade den första april, nästan var klar inträffade en brand som krävde omfattande brandsanering. Då upptäckter man ett fel i reaktorinslutningens sprinklersystem varpå återstarten försenades ytterligare.

Ringhals 4 som vid det tillfället också var tagen ur drift för revision, kontrollerades då för samma sprinklerfel. Revisionen var den mest omfattande någonsin på Ringhals bland annat har ånggeneratorerna, tryckhållaren och stora komponenter i turbinanläggningen byts ut. Återstarten försenades även av arbetet med rörinstallationer.

Ringhals 3 togs av nätet den 11 september för kontroll av felet i sprinklersystemet. Den ”har nu genomförts med gott resultat” skriver Vattenfall på hemsidan. Men det är inte bara att starta upp reaktorn för Strålsäkerhetsmyndigheten kräver först ett handhavande med kontroller av säkerheten och det tar tid.

Så var det Ringhals 1, som stängdes av på söndagen för årets revision som enligt planen ska ta sju veckor. Återstart kan ske den 8 november när bränslebyte, underhåll, moderniseringar och tester enligt myndigheternas krav har gjorts.

Ringhals 3 kan startas i veckan men den 5 november är det dags för den reaktorn att ha sin genomgång och då tas den av nätet igen. Vattenfalls plan är dock att samtliga block ska vara i drift i början av december.