Ingen brottsutredning mot Bildt


Utrikesminister Carl Bildts optioner i Vostok Nafta skulle objektivt kunna ses som muta. Men i praktiken var de inte det. Därför blir det inte heller någon brottsutredning.

Så kan man sammanfatta Christer van der Kwasts beslut i dag, att efter en dryg veckas undersökning inte inleda någon förundersökning om mutbrott och bestickning.

– Det är relativt svåra avvägningar det här. Det finns ett formellt tekniskt förhållningssätt till problematiken, som leder till slutsatsen, ur min synpunkt, att det gott skulle kunna vara en muta, säger överåklagaren vid Riksenheten mot korruption.

Men sedan vänder han på resonemanget och motiverar varför han anser att optionerna värda 4,8 miljoner kronor ”inte kan anses utgöra en otillbörlig belöning för Carl Bildts tjänsteutövning” som det står i det skriftliga beslutet.

Förklaringen är att chefsåklagaren inte hittat någon anknytning mellan optionerna och Bildts roll som minister.

– För om det finns en annan anledning, än att förmånen skulle påverka tjänsteutövningen, så är det en stark faktor som talar för att det här inte ska vara straffbart, säger Christer van der Kwast.

Och en sådan har han funnit.

– Det var ju så väldigt tydligt i det här fallet att det var en gammal affärsrelation. Och optionerna har legat länge och hade bara kort tid kvar och ur min synpunkt framstår det som rätt rimligt att man försöker lösa det på det sätt som man gjort när han nu blir statsråd.

Och att utrikesministern fått behålla förmånen också när han lämnat styrelsen är inget som van der Kwast finner belastande.

– Den möjligheten finns angiven i förutsättningarna för optionsprogrammet. Så det är inget udda eller egenartat som berör just Carl Bildt. Detta förefaller mig vara en fullt rimlig åtgärd om man nu menar allvar med optionsprogrammet.

För Carl Bildt själv är detta rena självklarheterna.

”Jag välkomnar åklagarens beslut, även om det var väntat. Någon annan slutsats än den han kommit fram till är inte möjlig”, löd hans skriftliga kommentar innan han på fredagseftermiddagen reste till Litauen.

Men för oppositionen har optionsaffären en politisk fortsättning. Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog anser inte att åklagarens beslut spelar någon roll för den.

– En politisk förtroendekris avhandlas inte i en domstol. Vår huvudfråga är om man kan lita på och ha förtroende för att Carl Bildt kan företräda Sverige utomlands. Det är grunden för vår kritik, säger hon.

– Det finns många frågetecken och vi tycker inte att de har rätats ut. De har bara blivit fler när det gäller bindningar till olika bolag, genom att han gick till posten att bli utrikesminister för Sverige utan att kapa trossarna. Det ser vi allvarligt på, säger hon.

Socialdemokraterna kommer därför att fortsätta med att söka fakta så att det kan bli en ordentlig politisk prövning. Frågan handlar om han kan fortsätta att företräda Sverige i förhållande till andra länder, menar hon.