Ingefära lindrar PMS-besvär
Te på ingefära. (Foto: via Shutterstock)


Ny forskning har bekräftat tidigare rön som visat på att ingefära kan lindra vid premenstruella besvär, utan de biverkningar som behandling med vanliga värktabletter kan ge.

Forskare vid Teheran University of Medical Sciences i Iran undersökte 70 kvinnliga studenter mellan 18 och 35 år i en tre månader lång, placebokontrollerad dubbelblindsstudie. Kvinnorna hade regelbundna menstruationscykler och tog inte mediciner. Alla kvinnorna led av minst fem symptom på premenstruella besvär (PMS) under sina normala cykler.

Forskarna använde sig av ett frågeformulär, där deltagarna fick uppge vilka av de 19 olika symtom på PMS som de hade. Testerna graderade svårighetsgraden av PMS-symptom på både psykiska besvär som ångest, nedstämdhet och depression, samt fysiska symtom som exempelvis rygg- och buksmärtor, viktökning, stelhet och illamående.

Ingefäragruppen fick lägre poäng på PMS symtom

Forskarna delade upp de 70 studenterna i två grupper. Den första gruppen fick 250 mg ingefära i en kapsel två gånger dagligen under sju dagar före och fram till tre dagar efter menstruation. Den andra gruppen fick samma behandling men med placebokapslar.

Båda gruppernas svårighetsgrad på PMS-symtom graderades före och efter var och en av de tre månaderna. Forskarna fann att medan båda grupperna skattade i genomsnitt mellan 106 och 110 poäng i PMS- svårighetsgrad i början av studien, så skattade ingefäragruppen signifikant lägre på alla PMS-symptom i slutet av varje månad.

Efter en månad beräknades ingefäragruppens symtom till i genomsnitt 51 poäng, ​​medan placebogruppen hade i genomsnitt 105,7. Efter den tredje månaden hade ingefäragruppen i genomsnitt 47 poäng medan motsvarande poäng i placebogruppen var 106.

Dessa trender var också uppenbart vad gäller PMS påverkan på humöret. Båda grupperna fick mellan 37 och 39 i början. Ingefäragruppens humörpoäng var 13,4 efter tre månader medan placebogruppens humörpoäng var 38,4 efter tre månader.

Fysiska symptom visade sig också vara betydligt lägre för ingefära gruppen. Efter tre månader var ingefäragruppens poäng 22,7, medan placebogruppens poäng var lite över 42.

Andra studier visar att ingefära lindrar smärta

En annan studie från Mashhad University of Medical Sciences i Iran, har också visat på att ingefära kan minska PMS-smärtor. Forskarna undersökte 150 kvinnliga studenter som delades upp i tre grupper. I en av grupperna fick deltagarna ingefära; i den andra gruppen fick de zinksulfat och i den tredje gruppen placebo.

Studien visade att skattningen av smärtpoäng var signifikant lägre i både ingefära- och zinksulfatgruppen och deltagarna i de båda grupperna uppvisade liknande lindring av upplevd smärta.

Vid Columbia University i USA har man granskat 33 olika studier av naturmediciner mot premenstruella symptom, tillsammans med 58 andra studier kring kvinnors hälsa. Där kom man fram till att ingefära var bland de mest effektiva naturläkemedlen, i synnerhet när det gällde illamående.

Forskare vid Technion-Israel Institute of Technology, har granskat 18 studier och sett att ingefära var en god hjälp vid behandling av graviditetsillamående.

Ingefärans förmåga att behandla allmän smärta har också bevisats i klinisk forskning. Medicinska forskare vid University of Exeter i Storbritannien har granskat åtta kliniska studier som inkluderade 481 personer. De fann att medan inte alla studier var så noggranna som skulle varit önskvärt, så visade de alla ändå på ingefärans förmåga att lindra olika former av smärta.

Ingefärans smärtstillande effekt är dessutom utan de biverkningar som är relaterade till NSAID-preparat, som exempelvis skador på slemhinnor i mage och tarmar.

Artikeln har publicerats på www.GreenMedInfo.com.

Gurkmeja kan förbättra minnet

Nio sätt bekämpa övervikt enligt traditionell kinesisk medicin