Inga tekniska fel på Eutelsatelliten


Tekniskt sett finns inga problem för att satellitföretaget Eutelsat ska kunna fortsätta med New Tang Dynasty TV:s (NTDTV:s) sändingar, via sin W5 satellit in i Kina. Tvetydiga uppgifter angående Eutelsat framkom i ett pressmeddelande från Reportrar utan gränser (RUG) på måndagen.

Reportrar utan gränser har via ett brev uppmanat företagets vd, Giuliano Berretta, att återuppta den kinesiskspråkiga TV-kanalen (NTDTV:s) sändningar, och därmed respektera artikel 3 i Eutelsats egna regler som anger principer för en likvärdig tillgång, mångfald och icke-diskriminering.

Eutelsat hävdar att det blev nödvändigt att stänga av fyra av transpondrarna, inräknat C4 och C6 för att tjugo andra ska kunna sända. Reportrar utan gränser har dock kännedom om att C6 transpondern trots Eutelsats uttalande ändå har använts under tiden.

Ett av Eutelsats andra klienter, Broadcasting Board of Governors (BBG ) har via Eutelsat också sänt på W5 transpondern med Radio Free Asia och Voice of America till Asien. De har nu meddelat att de avslutat sina sändningar via W5 satelliten.

Detta innebär att de därmed har lämnat tillräckligt med utrymme för att NTDTV skulle kunna fortsätta sända. Om det var detta som var ”det tekniska problemet”. BBG hävdar också att de i juli använde så många som fem TV-stationer och tolv radiostationer på samma transponder.

Reportrar utan gränser frågar sig hur Eutelsat fortfarande kan insistera att det är omöjligt att återuppta sändingen för NTDTV.

NTDTV får enligt pressmeddelandet alltid samma svar från Eutelsat: ”Vi kan inte återuppta sändningarna på grund av tekniska problem, ta kontakt med våra konkurrenter.” I ett annat meddelande den 11 juli sägs att på grund av vad som hänt den 16 juni finns det inga möjligheter att få de fyra transpondrarna att fungera igen.

I ett tidigare meddelande har Reportrar utan gränser rapporterat att de fått bekräftade uppgifter av en Eutelsat anställd i Kina att den kinesiska regimen utövat påtryckningar på företaget för att de skulle stänga ned NTDTV:s sändningar.