Inga rökpauser på arbetstid tycker danskarna
Var tredje dansk besväras av rökning på arbetsplatsen, visar en ny undersökning. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)


Rökare bör jobba in sina rökpauser. Det anser merparten av danskarna som tillfrågades i en ny undersökning.

Dansk Erhverv (danska handelskammaren) bad ett genomsnitt av Danmarks vuxna befolkning att ta ställning till huruvida anställda som röker ska räkna med sina rökpauser i arbetstiden. Över hälften svarade att rökpauserna inte bör räknas in i arbetstiden och 37 procent ansåg att de bör räknas in.

"Det råder ingen tvekan om att medvetenheten om den tid som rökare faktiskt använder ute i gränderna har ökat de senaste åren, och det har minskat toleransen mot rökares extra raster," säger Rikke Bregendahl Orum, chef för Human Resources och arbetsmiljö på Dansk Erhverv, enligt rapporten.

Runt tre av tio danskar på arbetsmarknaden uppger att de besväras av rökare på jobbet.

Var tredje person anser att rökning under arbetstid borde förbjudas.

"Enligt denna undersökning är det alltså fortfarande mycket få arbetsplatser som helt har förbjudit rökning," säger Rikke Bregendahl Orum.